Jubileuszowa wystawa Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego
access_time 2017-12-13 05:09:00
„85 lat tarnowskiej fotografii – wystawa jubileuszowa” - wystawę pod takim tytułem będzie można oglądać w Tarnowskim Centrum Kultury już od najbliższego piątku. Początek wernisażu o godz. 18 w Galerii TCK.

W 2017 roku świętujemy jubileusz 85-lecia powstania zorganizowanego ruchu fotograficznego w Tarnowie. W naszym mieście w roku 1932 utworzono Tarnowskie Towarzystwo Miłośników Fotografii, które działało do wybuchu II wojny światowej. 45 lat później, w 1977 roku, powstało Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne, które stało się oczywistym kontynuatorem działalności ww. stowarzyszenia. W bieżącym roku mamy zatem dwa jubileusze – 85-lecie i 40-lecie – czyli dwa powody, aby przypomnieć mieszkańcom Tarnowa działalność rodzimych fotografików.

Trochę historii...

Historia zorganizowanego ruchu fotograficznego w Tarnowie rozpoczęła się od założenia na przełomie lat 1931/32 Tarnowskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii z inicjatywy dr. Karola Fusiarskiego, dr. Waleriana Reissa i dr. Emiliana Carewicza.

Towarzystwo to zorganizowało w roku 1932 pierwszą w Tarnowie ogólnopolską wystawę fotografii artystycznej, w której uczestniczyła elita fotografii polskiej, z Janem Bułhakiem, Tadeuszem Cyprianem, Bolesławem Gardulskim, Tadeuszem Barzykowskim, Antonim Wieczorkiem, Tadeuszem Wańskim i Janem Sunderlandem, a także czołówka fotografii tarnowskiej – Tadeusz Piątek, Walerian Reiss, Zenon Maksymowicz oraz wielu innych.

W latach późniejszych Towarzystwo zorganizowało w Tarnowie wystawę Fotoklubu Wileńskiego oraz szereg innych wystaw i konkursów o znaczeniu lokalnym. II wojna światowa bezlitośnie przerwała tę owocną działalność.

Po wojnie działały w Tarnowie kolejno: Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Tarnowie-Mościcach (1952–ok. 1960), Oddział Powiatowy PTF (1954–1962), Komisja Fotograficzna przy PTTK w Tarnowie (1953–1962) oraz Klub Fotografiki przy Oddziale PTTK w Tarnowie (1962–1976).

Klub Fotografiki PTTK w okresie prezesury Bronisława Wiatra zorganizował w latach 1968–1976 pięć ogólnopolskich wystaw fotografii artystycznej, nawiązując w ten sposób do tradycji przedwojennej.

Do współczesności obecnego Towarzystwa, które z dumą dziedziczy schedę po wspaniałych poprzednikach, zaliczamy to wszystko, co się działo od dnia jego założenia, czyli 13 stycznia 1977 roku, do dnia dzisiejszego.

Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne powstało głównie z inicjatywy Bronisława Wiatra i Jana Gomoły, a jego pierwszym prezesem został Lucjan Roehrenschef. W tym okresie zorganizowano wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych, konkursów i plenerów.

Ze względów oczywistych nie jesteśmy w stanie wspomnieć o wszystkich; wymieńmy więc chociaż dwie pokonkursowe wystawy ogólnopolskie zatytułowane „Człowiek” (1980, 1987) i wystawę międzynarodową pod tym samym tytułem (1989) oraz Centralny Plener Fotograficzny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych z cyklu „Polska – 49 województw”, który odbył się w Tarnowie i okolicy (1987) oraz będącą jego wynikiem ogólnopolską wystawę poplenerową (1988).

Podjęto również prace badawcze w zakresie historii tarnowskiej fotografii (Jan Gomoła, Zbigniew Gomoła), która wcześniej była prawdziwą „białą kartą”. Prace okazały się owocne, a efekty tych badań można zobaczyć w kilku publikacjach, m.in. w czwartym i ósmym tomie książki „Tarnów – wielki przewodnik”.

W TTF prowadzono od początku intensywną pracę szkoleniową i samokształceniową, uczestniczyliśmy również wielokrotnie w sympozjach organizowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Fotograficznych. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami dzieliliśmy się z innymi, prowadząc pracownie fotograficzne: w Domu Kultury „Zachęta” (Bronisław Wiatr), w Pałacu Młodzieży w Tarnowie (Lucjan Roehrenschef, Jan Gomoła, Jan Pękala, Tadeusz Koniarz), Liceum Sztuk Plastycznych (Lucjan Roehrenschef, Jan Pękala, Andrzej Tylko, Marek Kalafarski), a także od niedawna w klasach fotograficznych o profilu fototechnicznym w szkole im. Jana Szczepanika (Andrzej Tylko) i w technikum w Tarnowie-Mościcach (Piotr Bernacki).

Obecnie trzon Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, to przede wszystkim grupa ludzi młodych, skupionych wokół Tomasza Sobczaka, aktualnego prezesa Towarzystwa, uprawiających fotografię głównie cyfrową, w różnych odmianach tematycznych i stylistycznych, choć niektórzy z autorów wciąż używają fotografii tradycyjnej, która jest dla nich podstawowym środkiem wyrazu.

Niezależnie jednak od podziałów „technicznych” najistotniejszy jest fakt ambitnego podejścia do twórczości fotograficznej, jej tworzenia, a w konsekwencji do uczestnictwa w wystawach i konkursach fotograficznych. W tym kontekście możemy wymienić przede wszystkim: Piotra Bernackiego (AFIAP, ZPAF), Huberta Burzawę, Jana Gomołę, Dariusza Kobylańskiego (AFIAP), Wojciecha Kobylańskiego (ZPAF), Stanisława Kusiaka (ZPAF), Bartosza Połecia, Tomasza Sobczaka (EFIAP), Adama Ksieniewicza (EFIAP), Witolda Stachnika oraz Konrada Szuszkiewicza.

Większość z ww. autorów wzięła udział w wielkiej wystawie z okazji 77-lecia TTF, która prezentowana była w tychże gościnnych salach Tarnowskiego Centrum Kultury w 2009 roku, oraz w następnych, równie okazałych: Wystawie fotografii „80 lat TTF” (październik 2012) oraz „Człowiek”, z okazji 175-lecia fotografii (grudzień 2014).

Ponadto członkowie Towarzystwa w ostatnich latach brali udział w ambitnych i dużych projektach „Kocham! Tarnów” i „Kocham! Tarnów cd.”, zwieńczonych wielkimi wystawami oraz dwoma tomami ciekawych albumów, „Uśmiech Tarnowa”, którego trzy edycje, dzięki dofinansowaniu Miasta Tarnowa, odbyły się w latach 2010–2012.

Dzięki zaangażowaniu członków Towarzystwa, szczególnie prezesa Tomasza Sobczaka, można było przez kilkanaście dni oglądać fotografie na ulicy Basztowej w ramach projektu „Wałowa Street Art” (2015, 2016), zorganizowanego przez Miasto, a mieszkańcy Tarnowa mogli rywalizować w „Fotomaratonach TTF-u”, które odbyły się w latach 2012–2015.

Stowarzyszenie trzykrotnie brało również czynny udział w wielkim święcie fotografii „Krakow Photo Fringe” (2015, 2016, 2017) – w ostatniej edycji odbył się m.in. fotospacer dla mieszkańców Tarnowa i selfie z tarnowskim ratuszem.

Jak widać wiele się działo i dużo się dzieje w Tarnowie w zakresie fotografii. Z okazji jubileuszu, życzmy sobie wszyscy, zarówno fotograficy, jak też sympatycy Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, aby było jeszcze lepiej, czego początkiem niech będzie ta wystawa.

Jan Gomoła

Na wystawie – „85 LAT TARNOWSKIEJ FOTOGRAFII” – znajdować się będzie ponad 140 fotografii 22 autorów.

Swoje prace zaprezentują: Piotr Bernacki, Hubert Burzawa, Weronika Franczyk, Edyta Kielian, Dariusz Kobylański, Wojciech Kobylański, Adam Ksieniewicz, Stanisław Kusiak, Wiesław Leżanka, Krzysztof Łos, Katarzyna Małek, Janusz Małek, Agnieszka Mazur, Bartosz Połeć, Przemysław Rura, Tomasz Sobczak, Witold Stachnik, Karolina Stokłosa, Konrad Szuszkiewicz, Grzegorz Wójcik.

Wystawa ma charakter przeglądowy, więc ukazana tematyka jest bardzo szeroka – od fotografii kreacyjnej, poprzez reportaż, sport, po fotografię czysto estetyczną. Trudno te fotografie porównywać – to wręcz niemożliwe – ale trzeba je zobaczyć, bo jest duża szansa, że każdy znajdzie w nich tę jedną, swoją, ulubioną…

Wystawa czynna od 16 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. Galeria TCK czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00, w soboty w godzinach 10.00 – 17.00. (Z wyłączeniem świąt).
Bilety w cenie 3 zł i 2 zł (ulgowy).

Komentarze...