Radny Klimek przedstawicielem Tarnowa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów
access_time 2018-01-10 06:28:00
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Stanisław Klimek wybrany został przez tarnowskich radnych przedstawicielem Gminy Miasta Tarnowa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski. Zastąpił on Kazimierza Koprowskiego, który w połowie grudnia złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Jedynym kontrkandydatem Stanisława Klimka był radny Marek Ciesielczyk.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest największą polską regionalną organizacją samorządową. Założone zostało w 1991 roku i zrzesza obecnie blisko sto gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski). Członkiem SGiPM jest również województwo małopolskie.

Cele Stowarzyszenia obejmują działania na rzecz upowszechnienia idei samorządności oraz rozwoju Małopolski i jej mieszkańców, w tym m.in. budowę kapitału społecznego na poziomie lokalnym, umacnianie więzi kulturalnych i gospodarczych, ochronę środowiska naturalnego oraz promocję Małopolski w Polsce i za granicą.

Stowarzyszenie reprezentuje gminy i powiaty z terenu historycznej Małopolski wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach. Wspiera także działania samorządów na rzecz poprawy infrastruktury transportowej, strategii rozwoju regionów i pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz zabiega o promocję walorów turystycznych Małopolski. W swojej historii zorganizowało ponad 180 konferencji oraz blisko 100 szkoleń dla samorządowców i przedstawicieli społeczności lokalnych.

Komentarze...