Olbrzymie pieniądze na wsparcie niepełnosprawnych
access_time 2018-01-10 05:30:00
Ruszył projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z Tarnowa i subregionu tarnowskiego. Na jego realizację miasto pozyskało blisko sześć milionów złotych. Fundusze zostaną przekazane na powrót do aktywności zawodowej osób z niepełną sprawnością. Jest to kolejne dofinansowanie, uzyskane na prace związane z uruchomieniem Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”.

W projekcie „Od bierności do aktywności” w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”, weźmie udział ponad 200 osób niepełnosprawnych z terenu Tarnowa i subregionu tarnowskiego biernych zawodowo. Miasto pozyskało na ten cel blisko sześć milionów złotych, co stanowi 95 procent całej wartości projektu, pozostała kwota to wkład własny gminy.

Dla wszystkich uczestników zostanie opracowany indywidualny plan działania, co pozwoli objąć każdego z nich kompleksowym wsparciem uwzględniającym różne formy pomocy. Dla uczestników planuje się zorganizowanie szeroko pojętej edukacji zawodowej, staży, poradnictwa, treningu umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego oraz pośredniczenie w zatrudnieniu z ważnym elementem analizy rynku pracy, edukacji i wsparcia dla pracodawców.

Aby zwiększyć gotowość osób niepełnosprawnych do zatrudnienia, w ramach projektu przewidziano też wsparcie rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mające na celu przekonanie osób niepełnosprawnych o ich możliwościach. Po zakończeniu udziału w szkoleniach i stażu, dokonane zostaną oceny postępu procesu terapeutycznego. Uczestnicy uzyskają kompetencje, które zwiększą ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami, dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb. Część osób korzystających ze staży i szkoleń znajdzie zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej powstającym w

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” będzie się mieściło w ok. 3/4 powierzchni kompleksu trzech połączonych budynków byłego internatu w Parku Sanguszków. Działalność zakładu będzie polegała na prowadzeniu ogólnodostępnego hotelu z restauracją w pomieszczeniach w pełni przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku i słuchu. W działalności restauracji przewidziano także obsługę cateringową. W ofercie pensjonatu będzie organizowanie przyjęć okolicznościowych, konferencji czy obsługa imprez plenerowych.

Dodatkowo pracownicy zakładu będą wykonywać prace porządkowo - ogrodnicze i drobne prace remontowe na zlecenie. W Zakładzie Aktywności Zawodowej osoby niepełnosprawne poza zdobywaniem kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do poszukiwania zatrudnienia na otwartym rynku pracy będą bezpłatnie korzystać z rehabilitacji pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

Komentarze...