Pół miliona dotacji na sport w Gminie Tarnów
access_time 2018-01-18 05:33:00
Gmina Tarnów przyznała dotacje na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu: wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, w tym sportu, wśród dzieci i młodzieży, w klubach sportowych i uczniowskich klubach sportowych. Dotacje otrzymały Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Stowarzyszenia działające na terenie gminy.

Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Tarnów, które otrzymały wsparcie na realizację zadań publicznych z zakresu sportu na rok 2018 znajduje się poniżej.

Komentarze...