Skrzyszów: Most „Do Kruku” po remoncie
access_time 2018-01-26 16:15:00
Zakończył się remont mostu w Skrzyszowie na drodze gminnej „Do Kruku” 200594K. Prace obejmowały demontaż i usunięcie starych, zużytych części mostu oraz oczyszczanie i wykonanie nowych jego części.

Wykonano m.in.  nową nawierzchnię, izolację, krawężniki kamienne i betonowe, gzymsy i balustrady. Umocniono również brzegi i wykonano odwodnienia ścieków skarpowych. Przyległy teren zrekultywowano oraz odtworzono  szatę roślinną i geologiczną. Całość prac kosztowała  487 865 zł z czego 230 000 zł dofinansowano z programu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Komentarze...