Kto musi wymienić dowód osobisty, a kto może tego nie robić?
access_time 2018-01-23 06:00:00
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa przypomina, że nie wszyscy starsi wiekiem mieszkańcy muszą wymieniać dowody osobiste. - Dowody osobiste, wydane na czas nieoznaczony, nie tracą terminu ważności. Nie trzeba ich wymieniać - mówi dyrektor wydziału Robert Rogala.

Na skutek nieprecyzyjnych informacji o upływie z końcem minionego roku ważności dowodów osobistych i konieczności ich wymiany, pojawiających się ostatnio w mediach, kilkudziesięciu mieszkańców Tarnowa, legitymujących się dowodami ważnymi na czas nieoznaczony, przyszło na Nową 4, do siedziby Wydziału Spraw Obywatelskich, aby je wymienić, w przekonaniu, że ich dokumenty tożsamości są nieważne.

- Te dokumenty nie tracą terminu ważności. Nie trzeba ich wymieniać - mówi dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Robert Rogala.

Dowody osobiste na czas nieoznaczony zaczęto wydawać w 2001 roku, gdy ruszyła wymiana książeczkowych, zielonych dowodów na plastikowe karty. Osoby, które w dniu składania wniosku o wymianę dowodu osobistego na nowy, plastikowy, miały ukończone 65 lat, otrzymywały dowód na czas nieoznaczony, czyli ważny bezterminowo.

Dowód taki na stronie z fotografią w prawym dolnym rogu ma napis „nieoznaczony”, w odróżnieniu od dowodu, wydawanego osobom młodszym, które w tym samym miejscu na dowodzie osobistym mają datę ważności tego dokumentu. Taki zapis umieszczany był na ustny wniosek posiadacza dowodu i praktycznie każdy uprawniony życzył sobie bezterminowego dokumentu.

Zdarzały się jednak wyjątki i w Tarnowie kilkanaście osób poprosiło o dowód z oznaczoną datą ważności. Potrzebowali tej daty przy internetowej rezerwacji i zakupie biletów lotniczych. Z tego powodu kilku mieszkańców posiadających już dowody bezterminowe zażądało ich wymiany na dokumenty z oznaczoną datą ważności.

Od 1 marca 2015 roku takich dokumentów osobom, które ukończyły 65 lat, już się nie wydaje, ale te, które mieszkańcy wcześniej otrzymali są ważne. Ważność tracą teraz tylko te dokumenty, które zostały wydane na 10 lat, prawdopodobnie stąd więc biorą się pomyłki.

- Osoby starsze są szczególnie skrupulatne w tego typu sprawach, dlatego przychodzą do nas. W tym przypadku nie ma jednak takiej potrzeby. Warto może również, żeby ktoś z bliskich sprawdził, jakim dowodem posługują się starsi członkowie rodziny, aby uniknąć niepotrzebnej fatygi – mówi dyrektor Rogala.

Dowód ważny na czas nieokreślony podlega wymianie tylko wówczas, gdy wygląd twarzy posiadacza zmieni się na tyle, że nie można zidentyfikować go z fotografią w dowodzie, albo zmienią się wpisane w niego podstawowe dane osobowe, poza adresem. Powodem jest również jego uszkodzenie i zagubienie czy kradzież.

Natomiast należy wymieniać dowody, które automatycznie tracą ważność z upływem daty zapisanej na dokumencie, co jest widoczne w systemie elektronicznym, z którego korzysta Policja, banki i inne instytucje. Sprawdzając datę ważności należy mieć na uwadze, że nowy dowód otrzymamy dopiero za około trzy tygodnie, a więc wniosek o jego wydanie należy złożyć odpowiednio wcześniej. Można zrobić to również za pośrednictwem Internetu korzystając ze strony obywatel.gov.pl.

Komentarze...