Początek kwalifikacji wojskowej dla mieszkańcow Tarnowa
access_time 2018-03-08 05:26:00
Jak informuje tarnowski magistrat, już w najbliższy poniedziałek, 12 marca, w Powiatowej Komisji Lekarskiej przy ul. Brodzińskiego 1 rozpocznie się kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Tarnowa. Potrwa ona do poniedziałku 16 kwietnia.

Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej oraz wydanie wojskowego dokumentu osobistego, czyli książeczki wojskowej. Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1999 roku oraz ci z roczników 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przed komisją stanąć muszą również osoby urodzone w latach 1997-1998, które uznane zostały przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Wzywane będą także kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/18 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Przed komisją stanąć mogą również osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy musi przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej i dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Należy również dołączyć aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej wzywane są do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską za pomocą wezwań imiennych. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia jednak od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r.

Fot. wosko-polskie.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A