"Niewidoczni" specjaliści, o których warto pamiętać
access_time 2018-05-29 02:50:00
Są obecnie jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów medycznych. Choć często stoją w drugim szeregu bez ich pracy nie byłoby współczesnej medycyny. Musi ich cechować rzetelność i wiarygodność, bo od wyników ich pracy zależy bardzo wiele. Diagności laboratoryjni obchodzili swoje święto w ostatnią niedzielę, 27 maja. Zawód ten to jedna z profesji darzonych największym zaufaniem społecznym.

Całodobowe Laboratorium Analityczne Centrum Zdrowia Tuchów pracuje przez 7 dni w tygodniu. W sumie jest tutaj zatrudnionych 18 osób. Wciąż wielu pracowników podnosi swoje kompetencje, ponieważ precyzyjne wyniki analiz mają bezpośredni wpływ na postawienie trafnej diagnozy, a co za tym idzie, na wybór sposobu leczenia. Dlatego część personelu jest w trakcie zdobywania specjalizacji. Do zespołu należą też osoby, które mają już ten proces za sobą. Niektórzy diagności już pracując w Centrum Zdrowia Tuchów kończyli studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej. Zazwyczaj spółka partycypowała w kosztach tego kształcenia.

Pytani o powód wyboru specjalizacji zwracają uwagę, że nowoczesne technologie i coraz bardziej precyzyjne testy pozwalają szybko odpowiadać na wiele pytań medycznych. Systematyczne poszerzanie kompetencji jest ważne, ponieważ wykonywanie analiz odbywa się w oparciu o najnowsze technologie.

Warto podkreślić, że blisko 80 % decyzji lekarskich podejmowanych jest właśnie na podstawie wyników badań diagnostycznych. Pracownia Analityczna Centrum Zdrowia prócz wszystkich oddziałów szpitalnych oraz zespołu 35 przychodni specjalistycznych wykonują także badania na sporej grupy 16 podmiotów zewnętrznych, udzielających świadczeń w zakresie służby zdrowia, które mają podpisane umowy w tym zakresie. Są to głównie niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, ale też przychodnie stomatologiczne czy zakłady rehabilitacji.

Dodajmy, że Dzień Diagnosty Laboratoryjnego jest obchodzony 27 maja, ponieważ wiąże się z odkryciem w 1961 roku kodu genetycznego - uniwersalnego szyfru, wspólnego dla wszystkich żywych organizmów na Ziemi. Dokonali tego Marshall Warren Nierenberg oraz Johann Heinrich Matthaei. Odkrycie wywarło ogromny wpływ na rozwój biologii molekularnej oraz medycyny personalizowanej, w której każdy pacjent jest traktowany zgodnie z jego osobistymi potrzebami.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A