Dodatkowe wsparcie dla świata kultury
access_time 2018-06-01 05:10:00
Kwotę 40 tys. złotych miasto przeznaczy na pokrycie kosztów tegorocznych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie, będące instytucją kultury, dla której organizatorem jest Województwo Małopolskie.

Wsparcie finansowe obejmie organizację cyklu wystaw malarskich „Tarnowscy artyści w galerii muzealnej”, ekspozycji „Kolekcjonerzy w muzeum” i okolicznościowej wystawy „Tarnów – pierwszy niepodległy”.

Dzięki przekazanym środkom kolekcja „Tarnovianów” (ciekawych historycznie i atrakcyjnych ekspozycyjnie przedmiotów związanych z Tarnowem) zostanie uzupełniona o kolejne pozycje oraz opublikowany 22. tom „Rocznika tarnowskiego”. Dofinansowane zostaną także wydarzenia: Muzealny salon III wieku i Noc Muzeów w Tarnowie, jak również projekt zakładający edukację historyczną i regionalną dzieci i młodzieży.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A