Inauguracja Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych
access_time 2018-05-29 17:11:00
W niedzielę (27.05) na tarnowskim Rynku odbył się wyjątkowy Festyn Integracyjny, organizowany w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w subregionie tarnowskim.

W niedzielne popołudnie odbyły się występy dzieci i młodzieży pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością z Pałacu Młodzieży w Tarnowie oraz koncert Marka Piekarczyka. Nie zabrakło także festynu z licznymi atrakcjami (koralobranie, animacje i zabawy, gry ruchowo-sportowe, warsztaty z zumby, malowanie twarzy). Zainteresowani mogli wziąć udział w kiermaszu twórczości warsztatów terapii zajęciowej oraz skorzystać z mobilnego placu zabaw.

Program obchodów Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w subregionie tarnowskim:

30 maja 2018 r. godz. 14.00

Majówka Integracyjna „Przybyli Ułani pod okienko”

XVII Majówka Integracyjna odbędzie się w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta przy ul. Szpitalnej 53. W programie przewidziane są pokazy i występy artystyczne, konkursy i zabawa taneczna dla uczestników oraz grill i wojskowa grochówka.

2 czerwca 2018 r. godz. 10.00

Olimpiada Przedszkolaków

Integracyjne zawody sportowe dla najmłodszych, podczas których Uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać jak najszybciej oraz prawidłowo poszczególne zadania sprawnościowe. Olimpiada odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Gumniskiej 28.

11 czerwca 2018 r. godz. 13.00

Integracyjny Dzień Dziecka

W ogrodzie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie, przy ul. Robotniczej 4 odbędzie się Integracyjny Dzień Dziecka, w którym udział wezmą uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, placówek kształcenia specjalnego, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej. Na gości czekają zabawy i tańce z animatorem, inne atrakcje ruchowe oraz poczęstunek.

12 czerwca 2018 r. godz. 10.00

Gra terenowa w Parku PiaskówkaPlacówki z Tarnowa i subregionu tarnowskiego wystawią 5-cio osobowe drużyny. Każda drużyna na początku zabawy otrzyma mapę parku z zaznaczonymi stacjami, na których będą do wykonania zadania sprawnościowe lub intelektualne. Na każdej stacji za wykonane zadanie drużyna dostaje pieczątkę. Drużyna która w najkrótszym czasie zdobędzie wszystkie pieczątki wygrywa. Na zakończenie imprezy zaplanowany jest poczęstunek – kiełbaski z grilla i przekąski. Dla wszystkich zawodników przewidujemy drobne upominki i pamiątkowe medale. Dla osób, które nie będą brały udziału w konkurencjach równolegle odbywać się będą gry i zabawy integracyjne. Przewidywana liczba uczestników to około 50 osób.

13 czerwca 2018 r. godz. 9.00-11.00

Gra Miejska „Tarnów – moja mała ojczyzna”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pod kierownictwem Koła PTTK nr 23 „Włóczykije”, działającego w Ośrodku oraz z pomocą Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej”, zorganizuje grę miejską z elementami patriotycznymi. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, uczniowie tarnowskich szkół oraz harcerze zostaną podzieleni na grupy dostosowane do ich możliwości psychofizycznych. Na czele każdej grupy pójdą przewodnicy PTTK oraz przedstawiciele organizatora. Przy wsparciu przewodników zostanie wytyczona trasa po miejscach symbolizujących patriotyzm tarnowian w drodze do odzyskania i utrzymania niepodległości. Zadaniem uczestników, oprócz przejścia trasy i zapoznania się z wiedzą przekazaną przez przewodników, będzie wykonanie zadań, np. znalezienie odpowiedzi na pytania, rozwiązanie krzyżówki, znalezienie ukrytych przedmiotów, czy wykreślenie na mapce trasy gry z zaznaczeniem ważnych miejsc.

14 czerwca 2018 r. godz. 10.00

Integracyjny Turniej w Kręglach Turniej zorganizowany zostanie w Kręgielni Kwazar Bowling, przy al. Tarnowskich 69. W zawodach wezmą udział kilkuosobowe drużyny. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale.

15 czerwca 2018 r. godz. 10.00-14.30

Konferencja pt. „Życie na niebiesko - zrozumieć autyzm”

Konferencja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką, a w szczególności do rodziców i opiekunów prawnych dzieci z autyzmem, nauczycieli i wychowawców integracyjnych placówek oświatowych, nauczycieli i wychowawców placówek specjalnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek pomocy społecznej, wsparcia dziennego, świetlic terapeutycznych oraz studentów.

Celem konferencji jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat autyzmu, udzielenie wsparcia informacyjnego i szkoleniowego na temat wychowania dziecka z autyzmem i jego edukacji. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane informacje oparte na dowodach naukowych na temat sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem, w oparciu o szereg metod terapeutycznych. Udział w konferencji przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat autyzmu, uwarunkowań oraz możliwości pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem. Pozyskane informacje będą mogły zostać wykorzystane w bezpośrednim wychowywaniu i pracy z dziećmi z autyzmem.

19 czerwca 2018 r. godz. 14.00-17.00

Biesiada integracyjna „Wolność jest w nas”

Integracyjna biesiada taneczna, w której wezmą udział, niepełnosprawne i pełnosprawne osoby starsze oraz dzieci i młodzież, odbędzie się w nowo wyremontowanym tarnowskim amfiteatrze. Będzie to impreza w której może wziąć udział nawet kilkaset osób. W programie artystycznym znajdą się pieśni patriotyczne i niepodległościowe. Wszyscy uczestnicy będą mogli włączyć się do wspólnego biesiadowania i wziąć udział w zabawie tanecznej. Dla gości przygotowany zostanie również poczęstunek.

21 czerwca 2018 r. godz. 10.00-14.00

„Magia letniego przesilenia”

Na płycie tarnowskiego Rynku odbędzie się wydarzenie przywołujące tradycję Nocy Świętojańskiej. Na początek uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej zaprezentują przedstawienie pt. „Noc Świętojańska”. Następnie na Rynku odbędzie się wspólne wykonywanie wianków z materiałów naturalnych. Każda dziewczynka z pomocą wolontariuszy będzie mogła wykonać wianek z kwiatów czy zbóż. Tworzeniu wianków towarzyszyć będzie konkurs na najpiękniejszy wianek. Po zakończeniu wykonywania, jury wybierze najpiękniejsze wianki i wręczy nagrody. Następnie barwny korowód przemaszeruje nad potok Wątok, gdzie dziewczęta rzucą na wodę wianki. W wydarzeniu wezmą udział osoby ze społeczności lokalnej, uczniowie tarnowskich przedszkoli i szkół.

28 maja – 30 czerwca 2018 r.

Bądź czujny – pomóż!

Szkolenie kierowców Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie z zakresu pomocy i obsługi pasażerów z niepełnosprawnościami przeprowadzone będzie przez Fundację RuszSię.
Ogólnodostępne badania i medyczne porady profilaktyczne
Mościckie Centrum Medyczne, ul. Kwiatkowskiego 15, Tarnów
Zapisy tel. (14) 688 05 37

28 maja 2018 r. (poniedziałek)

10.00-14.00 Poradnia stomatologiczna
Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Mostowa 6, Tarnów
Zapisy tel. (14) 631 02 74

5 czerwca 2018 r. (wtorek)

11.30-14.00 Kriokomora i konsultacje ortopedyczne
19.00 Zajęcia ze zdrowego kręgosłupa

6 czerwca 2018 r. (środa)

Zajęcia muzyczne z Markiem Piekarczykiem
Spotkanie z żużlowcami Unii Tarnów
12.30-14.30 Zajęcia plastyczne

7 czerwca 2018 r. (czwartek)

11.30-14.00 Kriokomora i konsultacje ortopedyczne
11.30-14.00 Konsultacje rehabilitanta

W czasie trwania obchodów odbędą się również dni otwarte w placówkach i instytucjach.

Fot. Mateusz Niemczura

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A