Modernizacja północnej części układu komunikacyjnego Tarnowa
access_time 2018-06-16 15:34:00
Prawie 22 miliony złotych to koszt przebudowy ulicy Spokojnej. Niemal 36 milionów złotych będzie kosztowała rozbudowa ulicy Elektrycznej. Te inwestycje zmienią układ komunikacyjny w północnej części Tarnowa. Mają go uczynić komfortowym dla kierowców, rowerzystów i pieszych.

Prace na ulicy Spokojnej są już prowadzone. Ich efektem będzie 2-jezdniowa ulica (w każdym kierunku kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy o szerokości 3,5 metra każdy). Dwa spośród czterech pasów będą gotowe w najbliższych tygodniach. Nimi zostanie tymczasowo poprowadzony ruch. W czwartym kwartale tego roku ma być oddany cały odcinek o długości 855 metrów. Wzdłuż drogi będzie poprowadzony chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa. Zostanie również przebudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna na odcinku od skrzyżowania ulic Spokojnej i Krzyskiej do skrzyżowania ulic Spokojnej, Elektrycznej i alei Piaskowej (w kolejnym etapie w tym miejscu zaplanowano rondo, które upłynni ruch ze wschodu na zachód i z północy na południe).

Rozbudowa ulicy Elektrycznej jest drugim etapem modernizacji północnej części układu komunikacyjnego Tarnowa. Został ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę prac. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec trzeciego kwartału przyszłego roku. Gruntownej modernizacji zostanie poddany odcinek o długości 1,4 kilometra – granice zostaną wyznaczone rondami: zbudowanym na skrzyżowaniu ulic Spokojna-Elektryczna-al. Piaskowa i drugim, które powstanie na skrzyżowaniu Elektrycznej, Wyszyńskiego i Klikowskiej.

Aby kierowcy mogli pojechać dwoma pasami w każdym kierunku, konieczne są przebudowy i rozbiórki sieci wodociągowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, a także gazociągów. Zaplanowano również budowę przepustu na potoku Klikowskim, przebudowę przejazdu kolejowego, rowów i cieków, a także montaż ekranów akustycznych. Wzdłuż jezdni zostaną poprowadzone chodniki i ścieżki rowerowe. 85 procent kosztów inwestycji zostanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, reszta pochodzi z budżetu miasta.

Aby cały, przebudowany i na całej długości poszerzony, ciąg komunikacyjny mógł połączyć węzeł autostradowy ze Strefą Aktywności Gospodarczej, konieczne będzie również wykonanie prac na ulicy ks. kardynała S. Wyszyńskiego. Aby było to możliwe, Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie będzie musiał zaktualizować dokumentację i otrzymać stosowne zezwolenia.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A