II edycja konkursu „Małopolska Pszczoła”
access_time 2018-08-27 05:02:00
Edukowanie mieszkańców Małopolski w zakresie ekologii, ochrony przyrody i znaczenia owadów zapylających poprzez organizację warsztatów edukacyjnych i zajęć praktycznych, a także ochrona roślin uprawnych oraz tych dziko rosnących, z których te niezwykle pracowite owady zbierają nektar – to główne inicjatywy, które mogą otrzymać wsparcie w ramach drugiej edycji konkursu Województwa Małopolskiego – „Małopolska Pszczoła”. Zgłoszenia do konkursu, w którym do zagospodarowania jest aż 240 tys. zł, będą przyjmowane do 12 września br.

Konkurs „Małopolska Pszczoła” to inicjatywa Województwa Małopolskiego, mająca na celu dbanie o ekologię, ochronę owadów i całe dziedzictwo przyrodnicze. To wszystko można osiągnąć przede wszystkim poprzez odpowiednią edukację mieszkańców Małopolski oraz uświadomienie im, jak ważną rolę w naszym środowisku odgrywają pszczoły. O dotację w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Po pierwszej edycji konkursu, bez wahania zdecydowaliśmy się przeznaczyć środki na kolejną jego odsłonę, która ma na celu przede wszystkim edukację Małopolan. Chcemy uświadamiać i edukować, jak ważna jest ochrona tych małych, pracowitych i pożytecznych owadów - mówi wicemarszałek Wojciech Kozak. I dodaje: - Dzięki realizacji 12 projektów z poprzedniej edycji, w całym województwie powstaną nowe pasieki i „hotele” dla dzikich zapylaczy, a także ogrody z miododajnymi roślinami. Co więcej, dzieci i dorośli podczas pikników pszczelarskich poznają tajemnice pszczół i rozsmakują się w tym, co dzięki nim mamy – pysznym miodzie.

W ramach konkursu „Małopolska Pszczoła” można starać się o dotację na organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym m.in. zajęć warsztatowych i praktycznych, związanych z ochroną przyrody, wdrażaniem ekologicznych działań czy poznaniem znaczenia owadów zapylających. Ponadto dotację mogą otrzymać zadania związane z nasadzeniem miododajnych roślin czy z ochroną roślin uprawnych oraz tych rosnących dziko, stanowiących naturalne „pszczele pastwiska”.

Zainteresowani udziałem w konkursie na złożenie odpowiednich dokumentów mają czas do 12 września br. Wymagane dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła”. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do UMWM (a nie data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu „Małopolska Pszczoła” oraz niezbędne dokumenty

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A