Spycymir Leliwita i ks. Piotr Gajda uhonorowani przez miasto
access_time 2018-09-12 13:40:00
Na mapie Tarnowa pojawią się nowe nazwy - Zakątek Spycymira Leliwity i skwer księdza kapitana Piotra Gajdy. Tak podczas poniedziałkowej sesji, zdecydowali tarnowscy radni.

Imię Spycymira Leliwity, znanego też jako Spytko z Melsztyna, zostało nadane placowi przy ulicy Wałowej, powstałemu dzięki wyburzeniu kamienicy, zasłaniającej widok na zabytkową półbasztę. O nazwanie nowego placu Zakątkiem Spycymira Leliwity wnioskował prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, a tarnowscy radni zgodzili się na tę propozycję. Prezydent argumentował, że w główny założyciel miasta nie ma w Tarnowie miejsca, które upamiętniałoby jego zasługi. Decyzja radnych w tej sprawie zapadła jednogłośnie, wcześniej propozycję prezydenta pozytywnie zaopiniowała Komisja Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie. Spycymir Leliwita to budowniczy tarnowskiego zamku, Tarnów zawdzięcza mu też prawa miejskie. Spycymir był kasztelanem krakowskim, dyplomatą, zaufanym doradcą króla Władysława Łokietka, jednym z najwybitniejszych ludzi średniowiecznej Polski. Plac, który za zgodą radnych będzie nosił jego imię, powstał po wyburzeniu wiosną zniszczonej i opuszczonej kamienicy przy ulicy Wałowej 25. Zostanie wyłożony granitem, pojawią się na nim ławki. W miejscu kamienicy powstaje pawilon wejściowy do Multimedialnego Centrum Artystycznego, które ma zacząć działać jeszcze w tym roku. Dzięki wyburzeniu kamienicy odsłonięty został również widok na zabytkową półbasztę, część dawnych murów obronnych miasta.

Ksiądz Piotr Gajda w czasie wojny był kapitanem Armii Krajowej, a później także kapelanem Światowego Związku Żołnierzy AK, notariuszem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, wykładowcą liturgii, homiletyki i prawa kanonicznego w tarnowskim seminarium, rektorem kościoła w Błoniu. Angażował się w działalność patriotyczną, kultywował pamięć o żołnierzach Armii Krajowej. O nazwanie jego imieniem skweru, znajdującego się przy Małych Schodach, w zabytkowej części miasta, wnioskowało do rady miejskiej Stowarzyszenie „Grupa Rekonstrukcji Historycznej 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej”. Ksiądz Piotr Gajda urodził się 8 lutego 1927 w Porąbce Uszewskiej, od wczesnej młodości mieszkał w Tarnowie. Przeżył 91 lat, zmarł w czerwcu tego roku. Plac, nazwany jego imieniem, ma zostać w nieodległej przyszłości odnowiony i uporządkowany. Teraz trwają prace nad koncepcją przebudowy.

Decyzją radnych zmieniła się nazwa placu Ojca Świętego Jana Pawła II - na plac Świętego Jana Pawła II. Zmiana ma charakter formalny i jest związana z kanonizacją papieża Jana Pawła II.

Komentarze...