W Woli Rzędzińskiej otwarto Parafialny Dom Kultury
access_time 2018-09-19 04:24:00
W Woli Rzędzińskiej otwarto i poświęcono Parafialny Dom Kultury. W uroczystości wzięli udział gospodarze, czyli wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i ksiądz proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy Stanisław Morańda, Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera, sołtys wsi Mieczysław Nytko oraz radni, dyrektorzy szkół, księża, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Dzięki zaangażowaniu i symbiozie środowisk lokalnych, parafii oraz samorządu wspólnymi siłami przywróciliśmy świetność zabytkowemu, teraz już Parafialnemu Domowi Kultury. Od prawie wieku skupiało się w nim życie kulturalne, religijne oraz społeczne, dom ten był miejscem, gdzie nasi dziadowie i ojcowie spotykali się, by szerzyć działalność kulturalno-katolicką – mówił wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Przypomnijmy, że Katolicki Dom Ludowy im. Królowej Korony Polskiej powstał w 1923 r. Działało w nim kino, odbywały się wieczory teatralne, jak i lekcje religii. Stanowił również miejsce spotkań wielu grup parafialnych.

Po przemówieniu włodarza gminy, głos zabrał proboszcz parafii ks. Stanisław Morańda, który również podkreślił znaczenie współpracy, dzięki której budynek będzie mógł jak najlepiej służyć wszystkim mieszkańcom Woli Rzędzińskiej. Następnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przez wójta Grzegorza Kozioła, przewodniczącą Rady Gminy Tarnów Wiesławę Miterę, sołtysa Woli Rzędzińskiej Mieczysława Nytko, proboszcza ks. Stanisława Morańdę oraz radnego Andrzeja Prendotę. Z kolei proboszcz ks. Stanisław Morańda dokonał poświęcenia nowo wyremontowanego Parafialnego Domu Kultury oraz odmówił modlitwę poświęcenia.

Wydarzenie uświetnił okolicznościowy koncert przygotowany przez Parafialną Orkiestrę Dętą pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika oraz humorystyczny występ Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Rzędzińskiej.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zwiedzanie Parafialnego Domu Kultury oraz smaczny poczęstunek.

Komentarze...