Skazany za gwałt Marokańczyk zostanie deportowany
access_time 2018-10-26 14:08:00
Wczoraj obywatel Maroka zakończył odbywanie 2-letniej kary pozbawienia wolności, orzeczonej za gwałt oraz znęcanie się psychiczne. Za bramą więzienia czekali na niego funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tarnowie. Cudzoziemiec opuści Polskę.

Obywatel Maroka przybył do Polski w sierpniu 2016 roku przez lotnicze przejście graniczne w Katowicach-Pyrzowicach, na podstawie ważnego paszportu oraz wizy. W trakcie legalnego pobytu dopuścił się przestępstwa gwałtu oraz znęcania psychicznego nad swoją partnerką – obywatelką Polski.

Marokańczyk za popełnione czyny został skazany przez sąd na 2 lata pozbawienia wolności. Wczoraj, gdy opuszczał mury Zakładu Karnego w Tarnowie, został wylegitymowany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podczas kontroli legalności pobytu ustalono, że mężczyzna przebywa na terytorium Polski bez ważnego tytułu pobytowego. Ponadto strażnicy graniczni stwierdzili, że dalszy pobyt cudzoziemca w Polsce nie daje rękojmi przestrzegania określonych reguł postępowania oraz może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W związku z powyższym Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał wobec mężczyzny decyzję o zobowiązaniu do powrotu wraz z 5-letnim zakazem ponownego wjazdu do Polski oraz wszystkich krajów strefy Schengen.

Marokańczyk został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim, gdzie będzie oczekiwał na deportację.

Komentarze...