Gabaryty zebrane
access_time 2018-11-05 09:36:00
Zakończyła się trwająca miesiąc jesienna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Tarnowie. W tym czasie zebrano i przywieziono do PUK ponad 500 ton odpadów, tj. prawie ¼ ilości zbieranej w ciągu całego roku.

Akcja przeprowadzana dwa razy w roku – wiosną i jesienią, kierowana jest do mieszkańców zabudowy indywidualnej. Z kolei zbiórka gabarytów z bloków wielorodzinnych odbywa się regularnie co miesiąc. 

Wystawione przed posesje odpady przywożone są do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Komunalnej, gdzie są częściowo segregowane. Z gabarytów wyciągane są surowce, które mogą być przekazane do recyklerów: szkło płaskie, drewno, metal, papier, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jednak takich surowców jest stosunkowo niewiele. Większość stanowi mieszanina, głównie drewna i tworzyw sztucznych, czyli materiałów łatwopalnych, które przekazywane są producentom paliwa wtórnego. Powstałe z gabarytów paliwo zasila cementownie lub elektrownie. 

Obecnie na polskim rynku odpadów występuje nadpodaż odpadów wielkogabarytowych. W związku z tym rośnie cena za ich pozbycie się, są też problemy z magazynowaniem. – Dlatego tarnowskie PSZOKi pękają w szwach. Na szczęście po zakończeniu akcji nie przybywa już tak dużo odpadów i wielka pryzma gabarytów powoli maleje. Mamy nadzieję, że planowana w Tarnowie spalarnia odpadów powstanie jak najszybciej i rozwiąże problemy z zagospodarowaniem odpadów – mówi Piotr Zieliński, kierownik składowiska w PUK. 

Komentarze...