W gminie Tarnów przybywa mieszkańców
access_time 2019-01-08 05:17:00
Gminie Tarnów z roku na rok przybywa mieszkańców. Na koniec 2018 roku liczyła aż 25 495 zameldowanych osób, czyli jest jedną z największych gmin wiejskich w Małopolsce.

W ostatnich latach w gminie Tarnów notuje się dodatni przyrost naturalny. Oznacza to, że w gminnych miejscowościach rodzi się więcej dzieci, a liczba zgonów jest mniejsza niż liczba urodzeń. Według włodarzy przyczyną wyżu demograficznego, a jednocześnie coraz większej liczby nowych zabudowań są m.in. korzystne warunki socjalno-bytowe, które sprzyjają powiększaniu się rodzin, jedne z najniższych w regionie stawek podatków lokalnych dla osób prywatnych oraz prowadzących działalność gospodarczą, a także walory przyrodnicze i coraz lepsza infrastruktura. Odpływ ludności miejskiej na tereny wiejskie widoczny jest od kilkunastu lat w całej Polsce. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do 2035 roku wyludni się większość polskich miast, których ludność wyemigruje na wieś.

 

Komentarze...