Miasto pomoże w pozbyciu się azbestu
access_time 2019-04-02 04:01:00
Chcesz pozbyć się azbestu ze swojej posesji? Można już zgłaszać wnioski w tej sprawie – informuje Wydział Ochrony Środowiska magistratu. Usługa jest bezpłatna, jej koszt pokryje miasto. Na ten cel miasto przeznaczy w tym roku 20 tys. złotych.

Umowę na realizację tego zadania podpisano umowę z tarnowską firmą Aks-pol. Azbest zostanie odebrany od właściciela posesji, a następnie składowany w przeznaczonym do tego miejscu. Do osób, które złożą wniosek w tej sprawie, należeć będzie sam demontaż azbestu.

W Polsce od niemal dwóch dekad zakazana jest produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest. Usuwanie tego typu odpadów musi się zakończyć do 2032 r. Jedynym dopuszczonym prawem sposobem zabezpieczania azbestu jest jego deponowanie w specjalnie do tego celu przygotowanych składowiskach.

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ponadto na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się szkodliwe wyroby, ciąży obowiązek sporządzenia informacji o substancjach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Przygotowuje ją właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości, a następnie składa prezydentowi miasta.

Deklaracje o posiadanych odpadach azbestowych oraz wnioski o ich usuwanie należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska UMT przy ul. Nowej 4. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 14/68-82-872.

Komentarze...