Prezydent z absolutorium, ale bez wotum zaufania
access_time 2019-06-27 15:58:00
Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za rok 2018.

O nieudzielenie prezydentowi absolutorium wnioskowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowie. Podczas odbywającej się dzisiaj drugiej części XIII zwyczajnej sesji tarnowskiej Rady Miejskiej, radni zdecydowali, że prezydent miasta otrzyma absolutorium za ubiegły rok. Za udzieleniem prezydentowi absolutorium zagłosowało czternaścioro radnych, w tym szef koalicyjnego Klubu Nasze Miasto Tarnów - Tomasz Olszówka, za nieudzieleniem - dziewięcioro radnych Prawa i Sprawiedliwości. Głosów wstrzymujących się nie było, dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Roman Ciepiela podziękował radnym za udzielenie absolutorium. Nie był obecny w czasie głosowania, bo wizytował tarnowskie przedszkola, w których pojawiły się fałszywe alarmy bombowe, które doprowadziły do ewakuacji w pięciu placówkach. Po powrocie na salę obrad prezydent poinformował, że dzieci kontynuowały przerwane zajęcia w „Słonecznym Wzgórzu”, skąd zostały zabrane przez rodziców do domów lub wróciły do przedszkoli. Bomb nie znaleziono. Roman Ciepiela zapewnił radnych, że postara się przekonać do swoich działań także tych z nich, którzy głosowali za nieudzieleniem mu absolutorium. – Osobom, które miały inne zdanie być może jeszcze dostarczymy argumentów za tym, aby w przyszłości zmieniły swój pogląd.

Radni odmówili natomiast udzielenia prezydentowi wotum zaufania. Za udzieleniem wotum zaufania było jedenaście głosów, przeciwko dziesięć, dwie osoby się wstrzymały (radni klubu Nasze Miasto Tarnów), dwie nie brały udziału w głosowaniu. Do wymaganej przepisami prawa większości zabrakło dwóch głosów.

Fot. Paweł Topolski

Komentarze...