Przegłosowane! Kolejna podwyżka cen za wywóz śmieci
access_time 2019-06-28 07:44:00
Podczas wczorajszej sesji, radni na wniosek prezydenta zdecydowali o drugiej już w tym roku podwyżce opłat za wywóz śmieci. Od sierpnia za odpady posegregowane zapłacimy 18 złotych od osoby, a za śmieci nieposegregowane - 36 złotych.

Przypomnijmy, w pierwszym kwartale br. z powodu wzrostu kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, prezydent zaproponował wzrost stawek obowiązujących od 2014 roku, tj. 8,50 zł od osoby za śmieci posegregowane do kwoty 16,20 zł. Radni, chcąc pogodzić interes budżetu miasta i mieszkańców, zdecydowali się na podniesienie stawki do 11 zł za odpady segregowane i 25 zł za odpady zmieszane. Powstały deficyt pokryto środkami przeznaczonymi na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych, rezygnując z części planowanych do realizacji inwestycji.

Prezydent tłumaczy, że w ciągu kilku miesięcy sytuacja w gospodarce komunalnej była dynamiczna i zastosowane w marcu rozwiązania okazały się niewystarczające. – W ostatnim czasie w przetargu prowadzonym przez MPGK padły kwoty, których się wcześniej nie spodziewano - ponad 500 zł za tonę odpadów wywożonych poza miasto. To są bardzo trudne realia, z którymi przyszło się nam zmierzyć i kwota 18 zł jest ceną absolutnie minimalną przy obecnych warunkach – przekonuje prezydent Ciepiela. - Musimy zbilansować budżet, a wydajemy tak dużo na wywóz śmieci, że te podwyżki są konieczne. Nie robimy tego z satysfakcją, wręcz przeciwnie - dodaje.

Radni mieli również debatować nad podwyżką opłat za parkingi i bilety MPK, ale dyskusja została przełożona na 11 lipca.

Komentarze...