Okrężna w remoncie
access_time 2019-10-16 05:47:00
Rozpoczęła się modernizacja ulicy Okrężnej. Zostanie ona przeprowadzona na odcinku od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul. Gładysza.

Pierwszym elementem modernizacji jest budowa kanalizacji opadowej - od Wątoku do ul. Świętojańskiej. W drugim etapie zostaną wymienione: nawierzchnia bitumiczna i krawężniki pomiędzy ulicami Lwowską i Gładysza, częściowo także chodniki. Termin realizacji tych prac to czwarty kwartał tego roku.

Równolegle przygotowywana jest dokumentacja projektowa konieczna do rozpoczęcia rozbudowy dalszej części tego ciągu komunikacyjnego – czyli ulicy Braci Saków. Realizację robót budowlanych zaplanowano na dwa kolejne lata. W efekcie rozbudowy jezdnia będzie miała szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej zostaną zbudowane chodniki i ścieżka rowerowa, a także kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.

W miejscu obecnego, niebezpiecznego skrzyżowania Okrężna – Braci Saków, powstanie rondo turbinowe. Plany przewidują, że będzie miało dwa pasy, przy czym szerokość każdego z nich wyniesie przynajmniej 3.5 metra.

Realizacja planów modernizacji obu ulic potrwa łącznie około trzech lat. Inwestycja będzie kosztowna, ale jest konieczna, biorąc pod uwagę natężenie ruchu pojazdów. - Zastosowanie nowoczesnych, bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych jest niezbędne. To ważny ciąg, istotny element pętli opasującej miasto. Prowadzi od przebudowanej już ulicy Gumniskiej, do modernizowanej ulicy Lwowskiej - uważa dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Artur Michałek.

Komentarze...