Ktoś obciął głowę potrąconemu jeleniowi. Policja szuka sprawcy
access_time 2019-10-18 04:08:00
Przy radłowskiej drodze znaleziono zwłoki jelenia. Martwe zwierzę pozbawiono głowy, co według policji jednoznacznie sugeruje motyw bezprawnego zdobycia poroża.

Truchło zwierzęcia zauważyły mieszkanki Radłowa. Znajdowało się na łące nieopodal drogi. Kobiety zawiadomiły OTOZ Animals z Tarnowa, a ci z kolei przekazali sprawę policji. Według policyjnych ustaleń jeleń najprawdopodobniej został potrącony przez samochód. Zanim zwłoki zostały zabrane, ktoś połakomił się na poroże, obcinając jeleniowi głowę. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie w kierunku nielegalnego pozysku trofeów zwierzyny łownej (art. 52 Prawa Łowieckiego). Sprawcy grozi grzywna i kara do jednego roku pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, w świetle przepisów Ustawy Prawo Łowieckie, nawet martwe dzikie zwierzę stanowi własność Skarbu Państwa. W sytuacji potrącenia zwierzęcia, za usunięcie i utylizację padliny odpowiada zarządca drogi. Zabronione jest zabieranie zwierzęcia ani żadnej jego części przez osoby nieuprawnione (w pełni legalne jest tylko zabieranie znalezionych zrzutów byka jelenia). Natomiast za ucieczkę z miejsca zdarzenia lub też niepoinformowanie o potrąceniu dzikiej zwierzyny, grozi kara aresztu lub grzywny nawet do 5 tysięcy złotych.

Fot. OTOZ Animals - Inspektorat w Tarnowie

Komentarze...