Nowe przepisy i ekstra kasa, czyli "macierzyński" po nowemu
access_time 2016-01-05 08:17:04
Weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi osoby nieuprawnione do tej pory do zasiłku macierzyńskiego dostaną wsparcie. Świadczenie rodzicielskie będzie wypłacane w kwocie 1000 zł przez 12 pierwszych miesięcy życia dziecka.
Nowa forma pomocy dla rodzin wychowujących dzieci – świadczenie rodzicielskie, ma wspierać rodziny, które nie są uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, czyli osoby niepełnosprawne, bezrobotne, studentów, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, rolników. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać zarówno z tytułu urodzenia dziecka, jak i w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia. Uprawniony rodzic lub opiekun dziecka będzie mógł pobierać świadczenie przez okres 52 tygodni w przypadku opieki nad jednym dzieckiem, okres ten wydłuża się proporcjonalnie w przypadku urodzenia bliźniaków, trojaczków i większej ilości dzieci przy jednym porodzie. Świadczenie rodzicielskie ma być przyznawane niezależnie od dochodu rodziny kwocie 1000 zł. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2016 roku.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A