Wykonawca remontu basenu w Mościcach słono zapłaci za opóźnienie
access_time 2015-04-10 07:17:44
Z odremontowanego basenu tarnowianie mieli korzystać już od końca marca. Wykonawca modernizacji poinformował jednak magistrat, że prace zakończą się najwcześniej w maju. Poprosił też o przedłużenie terminu, na co nie zgodził się magistrat. I zaczął naliczanie kar zapisanych w umowie.
Wykonawcy naliczane są kary umowne w wysokości 7,6 tys zł dziennie. Zabezpieczeniem z którego wyegzekwowana zostanie należność miasta jest 10 proc. wynagrodzenia, które miało być wypłacone wykonawcy po zakończeniu prac. Pierwsze opóźnienie i niewykonanie zakładanych w harmonogramie robót wystąpiło już w 2013 roku i dotyczyło prac wycenionych na 70 tys. zł. Natomiast w 2014 roku nie wykonano prac wartych 1,7 mln. zł. Wykonawca dwukrotnie zwracał się do magistratu z prośbą o przedłużenie terminu realizacji inwestycji. – Negatywnie zaopiniowaliśmy obydwie prośby, ponieważ nie zaistniały żadne okoliczności, które uniemożliwiałyby realizację inwestycji - tłumaczy szef Tarnowskiego Sportu i Rekreacji, Edward Rusnarczyk. Zgodnie z umową, przedłużenie terminu realizacji inwestycji mogłoby nastąpić jedynie w razie złych warunków atmosferycznych czy nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Obecnie zakończenie prac planowane jest na koniec maja. To oznacza, że za poślizg wykonawca zapłaci bardzo słono - nawet ok. 400 tys. zł. Cała modernizacja ma kosztować ok 8 mln zł.
Komentarze...