Kobieta rektorem PWSZ w Tarnowie
access_time 2015-04-09 09:07:22
Dr hab. Jadwiga Laska została nowym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Wyboru dokonało tzw. kolegium elektorów (pracownicy oraz studenci uczelni) w tajnym głosowaniu. Stanowisko obejmie jednak dopiero w sierpniu, zastępując prof. Stanisława Komornickiego.
Nowa rektor przedstawiła też wczoraj osoby, które proponuje na stanowiska prorektorów. I tak prorektorem ds. współpracy i rozwoju ma zostać dr Małgorzata Kołpa, a prorektorem ds. studenckich i dydaktyki dr Małgorzata Martowicz. Czy tak się stanie przekonamy się 16 kwietnia. Dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZjest związana z tarnowską PWSZ od 2001 roku, najpierw jako wykładowca w Instytucie Politechnicznym, a od 2007 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2011 r. realizuje również obowiązki Kierownika Zakładu Technologii Materiałów. Tytuł zawodowy magistra inżyniera (1985 r.) oraz stopień naukowy doktora (1994 r.) uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 2007 r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Śląskim. Od 1990 r. nieprzerwanie pracuje na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zatrudniona kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Jadwiga Laska w pokonanym polu zostawiła trzech innych kandydatów. Swoje rządy rozpocznie w sierpniu.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A