Kościół tarnowski policzył wiernych oraz... emigrantów
access_time 2015-01-09 07:21:41
Siedmiu na dziesięciu mieszkańców diecezji tarnowskiej uczęszcza na niedzielną mszę, co czwarty przyjmuje komunię, a za granicę wyjechało z diecezji 92 tysiące osób. To najświeższe dane zebrane podczas ostatniego "liczenia wiernych".
W diecezji tarnowskiej 69,8 proc. wiernych uczęszcza na niedzielną mszę św., zaś 24,3 proc. przystępuje regularnie do komunii świętej – wynika z najnowszych statystyk. Wskaźniki praktyk religijnych opracowano na podstawie liczenia wiernych w kościołach, które miało miejsce w niedzielę, 19 października 2014 r. Pierwszy raz pytano także proboszczów ile osób wyjechało z parafii. Z uzyskanych danych wynika, że liczba tych, którzy wyjechali to około 92 tysiące osób. - W przypadku frekwencji i przyjmowania komunii św., oba wskaźniki wzrosły o kilka dziesiątych procenta. Patrząc również na poprzednie lata, te liczby utrzymują się prawie na stałym poziomie. Cieszymy się, że mamy jedną z największych - jeśli nie największą statystycznie - liczbę osób przychodzących do kościoła na Msze św. w Polsce. Jednak zawsze trzeba postawić pytanie gdzie jest te ok. 30 proc. wiernych, którzy są ochrzczeni, a których nie ma w kościele. To zadanie dla wszystkich duszpasterzy oraz wiernych. Na pierwszym miejscu mam na myśli rodziny, bo to one przekazują skarb wiary - mówi ks. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.  W tym roku po raz pierwszy Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zwrócił się do księży proboszczów z prośbą o uwzględnienie szacunkowej liczby wiernych, którzy są zameldowani na terenie parafii, a przebywają za granicą. Takie osoby są wliczane jako parafianie, a przecież faktycznie ich nie ma. Z otrzymanych danych z parafii wynika, że ponad 92 tys. osób z diecezji tarnowskiej przebywa na emigracji lub w innych miastach w Polsce. Jest to ok. 9 proc. całej populacji naszej diecezji. - Gdyby uwzględnić tę liczbę osób, która jest poza parafią, a która jest wliczana do wspólnoty wiernych i od której również liczy się procent osób, które przychodzą na Mszę i przystępują do Komunii św., to dane statystyczne jeszcze wzrosłyby. To jest bardzo ważne, bo nie brało się i nie bierze się pod uwagę tych osób, które są zaliczanie do parafian, a ich nie ma - dodaje ks. Pietruszka. Wyższa frekwencja na niedzielnych Mszach świętych jest w dekanatach wiejskich niż miejskich. Dekanaty tarnowskie mają wskaźniki frekwencji na mszach św. wynoszące od 55 do 65 proc.
Komentarze...