Przyroda w starorzeczach Wisły
access_time 2014-10-22 07:02:26
Na terenie obok Pałacu Młodzieży w Tarnowie można oglądać plenerową wystawę fotograficzną „Wisła w Małopolsce”. Autorem zdjęć jest Marcin Karetta – znany fotograf przyrody, a głównym organizatorem ekspozycji Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia.
Wystawa „Wisła w Małopolsce” służyć ma przedstawieniu piękna i różnorodności przyrodniczej starorzeczy górnej Wisły, a także ma zwrócić uwagę publiczności na zagrożenia przyrody występującej na wiśliskach. Starorzecza bowiem stanowią siedliska licznych gatunków chronionych, bardzo często zagrożonych wyginięciem. W skali lokalnej są to bezcenne miejsca, będące także niezwykle istotnym elementem doliny Wisły - jednego z najważniejszych korytarzy ekologicznych na terenie Polski. Zachęcamy tarnowian do oglądania wystawy, szczególnie miło będą widziane szkoły i klasy, które mogą urozmaicić tą wystawą np. lekcje biologii. Plenerowa ekspozycja, złożona z 20 plansz o wymiarach 100x75 cm, jest elementem projektu „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły, jako korytarza ekologicznego” finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Komentarze...