Jak radzić sobie z agresją u dzieci?
access_time 2014-02-27 07:48:39
Stowarzyszenie Psychologii, Edukacji i Rozwoju Osobistego “Kropla Słońca” zaprasza na ciekawe warsztaty. Mogą wziąć w nich udział rodzice oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego. Zajęcia zaplanowano na 6 marca, ale o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Agresja wśród dzieci nasila się z roku na rok - twierdzą pracujący z nimi nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, a nawet rodzice. To budzi niepokój, zwłaszcza, że nierzadko napotykają na trudność jak sobie z nią radzić. Z uwagi na narastającą skalę problemu agresji wśród dzieci Stowarzyszenie Psychologii, Edukacji i Rozwoju Osobistego “Kropla Słońca” organizuje warsztaty dedykowane dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz rodziców pt. "Trudne dziecko – jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami dzieci". Cele zajęć: - zdobycie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych związanych ze sferą społeczno-emocjonalną u dzieci w wieku przedszkolnym, a szczególnie emocji trudnych – złość, smutek itd. - określenie, jakie problemy dziecka powinny zastanowić nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz rodzica - poznanie sytuacji trudnych dla dziecka oraz co może być dla dziecka „sytuacją trudną” - poznanie różnorodnych metody obserwacji dzieci w przedszkolu, - nabycie umiejętności diagnozy dziecka przedszkolnego - diagnoza wychowawcza i edukacyjna - narzędzia i arkusze obserwacji - poznanie reguł reagowania na agresję dzieci - przedstawienie technik skutecznych na wyciszanie agresji dziecka, radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi - praktyczne umiejętności ułatwiające radzenie sobie z konfliktami i zachowaniami agresywnymi dzieci, zarówno w wymiarze indywidualnej pracy z dzieckiem, jak i pracy z grupą przedszkolną - poznanie i przećwiczenie gier, zabaw i ćwiczeń służących rozwiązywaniu konfliktów i przeciwdziałaniu agresji. Warsztaty odbędą się w Publicznym Przedszkolu nr 34 w Tarnowie 6 marca w godz. 16-18. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (stowarzyszenie.kroplaslonca@gmail.com).
Komentarze...