4 marca rusza rozbudowa ulicy Mickiewicza
access_time 2014-02-26 09:10:07
Na 4 marca zaplanowano rozpoczęcie I etapu rozbudowy ulicy Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nową do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego oraz na Al. Solidarności pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Nowy Świat.
Początkowy etap robót przewiduje wykonanie prac budowlanych nie wymagających ingerencji w ruchu pojazdów. Roboty prowadzone będą w poboczu i chodnikach po północnej stronie ulic. Będą to prace rozbiórkowe ogrodzenia i wiaty przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, przygotowanie terenu pod poszerzenia i chodnik przy Poczcie oraz przygotowanie terenu pod wykonanie poszerzeń wraz z rozbiórką ogrodzenia i wycinką drzew na Al Solidarności od przejścia dla pieszych przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim – Delegaturą w Tarnowie do ul. Piłsudskiego. Na tym etapie nastąpią zmiany tylko w ruchu pieszych – nie jest planowana ingerencja w jezdnie tych ulic. Ruch pieszych na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Nowej odbywał się będzie po południowej stronie drogi. Przy ul. Nowej wyznaczone będzie tymczasowe przejście przez ulicę. Podobnie na Al. Solidarności – pomiędzy istniejącymi przejściami ruch pieszych skierowany będzie na południową stronę. W kolejnych etapach i zależnie od aktualnie wykonywanych robót wprowadzane będą zamknięcia poszczególnych odcinków, zwężenia jezdni i ruch jednokierunkowy. Wykonawcą robót jest firma Heilit+Woerner Sp. z o.o. Zakończenie planowane jest na koniec sierpnia br.
Komentarze...