Tropem Bohaterów Wyklętych - patriotyczna impreza starostwa powiatowego
access_time 2016-02-26 08:20:00
Początek marca w Polsce, tradycyjnie już od pięciu lat, poświęcony jest pamięci Żołnierzy Wyklętych. W 2011 roku parlamentarzyści przyjęli ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ma on rangę święta państwowego, choć nie jest dniem wolnym od pracy. Inicjatywa ta trafiła w oczekiwania społeczne, bowiem święto to rokrocznie obchodzone jest coraz bardziej spektakularnie, a obchody państwowe i samorządowe uzupełniają liczne przedsięwzięcia, organizowane oddolnie przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

W preambule do ustawy zapisano, iż święto ustanowione zostało „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

Samorząd Powiatu Tarnowskiego już od kilku lat włącza się w ideę obchodów Narodowego Dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych. W bieżącym roku centrum powiatowych uroczystości będzie Gmina Wierzchosławice, a postacią, której poświęcone zostały obchody jest osoba płk. Adama Boryczki, żołnierza AK i WiN, rodem z Wierzchosławic.

Jak mówi Starosta Tarnowski Roman Łucarz, organizacja uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych staje się jednym z najważniejszych przedsięwzięć patriotycznych samorządu powiatu. – Po pierwsze jest to wyraz naszej pamięci i szacunku, należnych żołnierzom drugiej konspiracji, którzy nie godząc się na okupację sowiecką, podjęli nierówną i bezkompromisową walkę w obronie niepodległego bytu państwowego i narodowego Polaków. Po drugie jest to nasze dążenie do przywrócenia właściwego miejsca bohaterom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, godnego miejsca w historii, zakłamywanej w okresie PRL-u - stwierdza Roman Łucarz.

Jacek Hudyma, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego uzupełnia: - Powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych lokujemy w bieżącym roku w Gminie Wierzchosławice. Powodem jest postać płk. Adama Boryczki, pochodzącego z Wierzchosławic żołnierza AK i WiN, cichociemnego, dowódcy Wileńskiej Brygady AK. Jestem wdzięczny Wójtowi Gminy, Panu Zbigniewowi Drągowi za włączenie się w tą inicjatywę oraz współpracę przy organizacji obchodów.

Cykl wydarzeń powiatowych wydarzeń odbywa się pod hasłem „Tropem Bohaterów Wyklętych”. 1 marca (wtorek) – w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach odbędzie się konferencja „Tropem Żołnierzy Wyklętych” z udziałem historyków i publicystów: prof. Andrzeja Olejko, dr Krzysztofa Tochmana oraz Kajetana Rajskiego (początek o godz. 10.00).

Podczas konferencji uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Gromnika wystawą spektakl „Ocalić od zapomnienia”. W tym dniu (o godz. 18.00) w CKWP wystąpi również bard Andrzej Kołakowski z repertuarem pieśni, poświęconych Żołnierzom Wyklętym. Bezpłatne wejściówki na ten koncert można uzyskać pod nr. tel. 14 657 57 57. Natomiast oficjalna ceremonia patriotyczna zaplanowana została na godz. 13.00 przy tablicy Adama Boryczki na Domu Ludowym w Wierzchosławicach.

Z kolei 4 marca o godz. 20.00 rozpocznie się, organizowany przez Stowarzyszenie, nocny bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych im. CC Adama Boryczki. W tym samym dniu dyrekcja i pracownicy wierzchosławickiego Centrum Kultury zapraszają na godz. 22.00 do uczestnictwa w maratonie filmowym oraz turnieju gier planszowych „Bohaterowie Wykleci”.

Niedziela 6 marca to finał obchodów. O godz. 9.30 rozpoczną się one Mszą św. w kościele parafialnym w Wierzchosławicach, po czym uczestnicy uroczystości udadzą się do Szkoły Podstawowej, gdzie o godz. 11.00 dokona się odsłonięcie tablicy memoratywnej, poświęconej płk. Adamowi Boryczce. Tablicę ufundowała społeczność Gminy Wierzchosławice i Powiatu Tarnowskiego.

Warto również dodać, iż 1 marca w godz. od 8.00 do 12.00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbędzie się XVIII akcja honorowego krwiodawstwa, wpisana do cyklu wydarzeń związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Płk Adam Boryczka ps. „Brona”, „Tońko” urodził się 18 września 1913 roku w Wierzchosławicach, zmarł 30 kwietnia 1988 roku w Warszawie. Był uczestnikiem walk września 1939 roku, cichociemnym, szefem Kedywu Okręgu Wilno i dowódcą VI Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Na emigracji pełnił obowiązki szefa łączności Delegatury Zagranicznej WiN.

Po powrocie do kraju w 1954 roku był wiedziony przez UB i skazany na karę śmierci. Z więzienia został zwolniony jako jeden z ostatnich żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, w 1967 roku. Jest odznaczony miedzy innymi Orderem Virtuti Militari V kl.

Do udziału w uroczystościach i wydarzeniach zapraszają: Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego Jacek Hudyma, Wójt Gminy Wierzchosławice Zbigniew Drąg, Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne w Wierzchosławicach oraz Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A