Uwaga maturzyści! Nowe specjalności w tarnowskiej PWSZ
access_time 2016-04-08 08:00:00
Ta informacja ucieszy tegorocznych maturzystów oraz tych, którzy myślą o rozpoczęciu ciekawych studiów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie przygotowała bardzo ciekawe "nowości". Tegorocznymi są zupełnie nowe specjalności: ratownictwo chemiczne oraz chemia żywności na kierunku Chemia oraz matematyka z informatyką w finansach, którą będą mogli wybrać studenci Matematyki.

- Programy przygotowane i realizowane są przez pełną entuzjazmu kadrę dydaktyczną, która zdobywała doświadczenie w najlepszych szkołach wyższych Polski. Uczelnia współpracuje z przemysłem i już w najbliższym roku wiele kierunków będzie prowadzonych w profilu praktycznym, co oznacza dłuższe praktyki zawodowe i większy kontakt z potencjalnymi pracodawcami - mówi Rektor, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ. - Uczelnia dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi laboratoriami, bazą sportową i jest najchętniej wybieraną uczelnią zawodową w Polsce. Zapraszamy wszystkich maturzystów do zapoznania się z bogatą ofertą kierunków studiów naszej uczelni i dołączenie do naszej społeczności studenckiej - dodaje.

Specjalność ratownictwo chemiczne oferuje praktyczne podejście do zagadnień bezpieczeństwa procesów technologicznych i ochrony przed zagrożeniami związanymi z toksycznymi środkami przemysłowymi i materiałami promieniotwórczymi na etapie ich wytwarzania, transportu, składowania i użycia. Uruchamiając tę specjalność uczelnia kierowała się także bliskością tarnowskich Azotów, które od ponad 80 lat zbierają doświadczenia związane z szeroko rozumianym "ratownictwem chemicznym".

- Przekazywana studentom wiedza i praktyczne umiejętności będą związane z identyfikacją potencjalnych źródeł skażeń, sposobami zapobiegania awariom, oceną ich skutków, likwidacją skażeń, z problemami bezpieczeństwa i ratownictwa chemicznego - tłumaczy dr hab. Agnieszka Pattek-Janczyk, prof. PWSZ kierownik Zakładu Chemii PWSZ w Tarnowie. Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające identyfikować zagrożenia atmosfery, wód powierzchniowych i gleby skażeniami chemicznymi, a także będą potrafili wykorzystać posiadane kompetencje w sytuacji kryzysowej. - Będą przygotowani do skutecznego prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach niebezpiecznych wynikających z obecności substancji mogących wywołać pożar, wybuch, zatrucia ludzi i zwierząt, a także skażenie środowiska naturalnego - dodaje.

Z kolei chemia żywności oferuje praktyczne podejście do zagadnień z zakresu produkcji, analizy, toksykologii i higieny żywności. Przygotowuje absolwentów m.in. do przeprowadzania analizy fizykochemicznej produktów żywnościowych oraz nowoczesnych dodatków do żywności wyposażając ich tym samym w atrakcyjne kompetencje z punktu widzenia przyszłych pracodawców. - Po ukończeniu tego typu specjalności można pracować w zasadzie we wszystkich laboratoriach analitycznych przemysłu spożywczego, zajmujących się dodatkami do żywności, kontrolą jakości, czy analizą żywności - wyjaśnia prof. Pattek-Janczyk. - Nawet w najbliższej okolicy Tarnowa jest ich całkiem sporo - dodaje.

Na kierunku matematyka, obok dotychczasowych specjalności matematyka finansowa i aktuarialna oraz matematyka stosowana, Uczelnia po raz pierwszy proponuje kandydatom specjalność matematyka z informatyką w finansach.

- Studia te adresowane do kandydatów, którzy swoją pracą zawodową pragną związać z branżą finansową i administracją i są jednocześnie zainteresowani zdobyciem bardziej zaawansowanych umiejętności w zakresie nowoczesnych narzędzi komputerowych i multimedialnych - tłumaczy dr Ewa Cygan, Kierownik Zakładu Matematyki tarnowskiej PWSZ.

Nowa specjalność przygotuje absolwentów do dalszych studiów matematycznych stopnia drugiego, zwłaszcza o specjalności matematyka finansowa ale także specjalności związanych z matematyką komputerową. - Dzięki rozbudowanemu blokowi przedmiotów informatycznych uzyskują umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających zastosowania zaawansowanych technologii informacyjnych oraz kompetencji matematycznych i znajomości języka angielskiego - dodaje dr Cygan.

Formalnie 4 kwietnia w tarnowskiej PWSZ rozpoczęła się rekrutacja na studia w roku akademickim 2016/2017. Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzona jest przez Internet, przy użyciu Systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, dzięki temu kandydat na studia w pierwszym etapie rekrutacji nie musi w ogóle pojawiać się na Uczelni. Wszystkie formalności może załatwić drogą elektroniczną łącznie z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej.

Warto podkreślić, że jej wysokość nie jest jeszcze znana, poznamy ją po ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydaci nie muszą nawet podawać wyników egzaminu maturalnego, wystarczy, że zadeklarują w systemie ERK możliwość automatycznego przesłania danych z Krajowego Rejestru Matur. Zastosowane algorytmy same automatycznie przyjmą rozwiązania najkorzystniejsze punktowo dla kandydata. Rejestracja w systemie oraz wybór kierunku są możliwe do 22 lipca włącznie.

- Maturzystom życzymy świetnych wyników z egzaminu maturalnego i satysfakcji z dalszych wyborów życiowych. Zapraszamy do studiowania w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie - kończy Rektor Jadwiga Laska.

Informacje szczegółowe na temat zasad przyjęć i terminów dostępne są na portalu informacyjnym dla kandydatów. Dodatkowe, wyczerpujące wiadomości znaleźć można także na stronie www.pwsztar.edu.pl, skąd pobrać można najnowszy Informator dla kandydatów na studia.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A