Tarnowskie Wodociągi informują o przerwach w dostawie wody
access_time 2016-04-07 09:19:00
Jak zapowiadają przedstawiciele Tarnowskich Wodociągów, w kwietniu wykonywane będą prace modernizacyjno-inwestycyjne na ulicy Równej, Lelewela oraz na odcinku Krakowska – Fabryczna oraz Orkana – Wolańska.

Podczas wykonywania robót na ul. Lelewela oraz od ul. Krakowskiej do Fabrycznej mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody. O terminie prac każdorazowo powiadamiani będą mieszkańcy za pomocą stosownych ogłoszeń. Kontynuowana będzie budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku ul. Orkana – Wolańska, a także na ulicy Równej.

Podczas prac wykorzystywany będzie sprzęt budowlany, który może utrudniać ruch pojazdów i pieszych.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A