Słomka-Narożański nie jest już zastępcą prezydenta Tarnowa
access_time 2016-05-11 19:54:00
Prezydent Roman Ciepiela odwołał Henryka Słomkę-Narożańskiego z funkcji zastępcy prezydenta. W jego miejsce powołana zostanie Jadwiga Stankiewicz, dotychczasowa dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Tarnowa, która odpowiadać będzie za infrastrukturę miejską.

16 maja zmianie ulegnie też regulamin organizacyjny urzędu, w którym m.in. nie będzie funkcji pełnomocnika ds. kultury i pełnomocnika ds. gospodarki komunalnej. Zmiany organizacyjne mają doprowadzić do wzmocnienia tych sfer działalności samorządu, które prezydent Roman Ciepiela traktuje jako priorytetowe.

Piotr Augustyński, zastępca prezydenta odpowiedzialny za przedsiębiorczość nadzorował będzie Wydział Geodezji, Wydział Gospodarowania Mieniem, a także Wydział Rozwoju Gospodarczego (dotychczasowy Wydział Obsługi Przedsiębiorców).

– Najważniejszym celem pozostają miejsca pracy, których tworzenie gwarantuje rozwój gospodarczy miasta. To z kolei wymaga możliwie dobrych warunków do inwestowania i możliwe sprawnej obsługi przedsiębiorców. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że skupienie tych zadań w jednym pionie to najbardziej racjonalne rozwiązanie - komentuje prezydent Roman Ciepiela.

Z kolei zastępca prezydenta ds. infrastruktury miejskiej (tę funkcję obejmie Jadwiga Stankiewicz) nadzorować będzie natomiast zadania z zakresu infrastruktury drogowej i sportowej, mając do dyspozycji Wydział Infrastruktury Miejskiej, Wydziała Architektury i Budownictwa, Wydział Komunikacji i Wydział Ochrony Środowiska.

– Budowa dróg, a w szczególności dróg osiedlowych wymaga specjalnego zaangażowania, a inwestycje sportowe będą należały do najtrudniejszych i ich realizacja musi być przedmiotem szczególnej troski – dodaje prezydent Tarnowa.

Zmiany organizacyjne zakładają także m.in. utworzenie Wydziału Współpracy Aglomeracyjnej i Międzyregionalnej, a w ramach Wydziału Rozwoju Miasta funkcjonować będzie referat planowania przestrzennego i rewitalizacji.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A