„Spotkanie z Nauką” w MWSE w Tarnowie (FOTO)
access_time 2016-05-16 14:34:00
Za nami IV wykład z cyklu Spotkania z Nauką w MWSE prowadzone przez prof. Władysława Błasiaka. W tym cyklu Profesor Błasiak przybliżył słuchaczom cztery tematy: "OCZY. Zwierciadła umysłu. Czy te oczy mogą kłamać?"; "TĘCZA. Od mitów do zrozumienia"; "Wszystkie drogi prowadzą do SŁOŃCA. Wiosenne deliberacje"; "Krótki kurs przewidywania przyszłości"..

Podczas czwartego wykładu prelegent wspomniał o największych Prorokach świata, poczynając od Mojżesza. Przedstawił przewidywania proroków większych (Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel) i mniejszych (Ozeasza, Joela, Micheasza) oraz matematyczne prawdopodobieństwo spełnienia ich proroctw. Przykładowo, Micheasz przewidział, iż Jezus Chrystus narodzi się w Betlejem, a prawdopodobieństwo spełnienia tej przepowiedni było jak 1 do 105. Profesor Błasiak zaprezentował sylwetkę polskiego wizjonera - Czesława Klimuszko, który przepowiedział pontyfikat papieski Jana Pawła II: „Jeżeli Włoch nie wyjdzie to wyjdzie Wojtyła. Będzie jednym z największych papieży". Profesor wymienił najwybitniejsze postaci w historii ludzkości: Konficjusz, Św. Paweł, Cai Lun, Gutenberg, Kolumb, Einstein Newton, Mahomet, Jezus Chrystus, Budda. We wszystkich rankingach najwybitniejszą postacią nauki jest Newton - uczony wszech czasów.

Profesor Błasiak wytłumaczył znaczenie słowa "zrozumieć” - opisać, wyjaśnić, przewidzieć. Po co nam nauka? "Nauka jest po to, żeby przewidywać lepiej. Potęga nauki tkwi w umiejętności przewidywania. Gdy lepiej zrozumiesz, tym lepiej będziesz mógł przewidywać przyszłość" - oto wnioski z dzisiejszego wykładu. Na zakończenie wykładu 13 maja w piątek o godz. 13.00 prof. Władysław Błasiak podjął się próby przewidzenia przyszłości.

 

Co nas czeka do roku 2026?

Każdy z nas otrzyma swój kod genetyczny na CD.

Rozwinie się neuroedukacja.

Liczba studentów MWSE zacznie gwałtownie wzrastać.

 

Co nas czeka do 2050 roku?

Będą nas wspomagać inteligentne roboty.

Uruchomimy termojądrowe reaktory.

Długość życia człowieka wydłuży się do 100 lat.

Chiński będzie bardzo popularnym językiem.

Powstanie trójwymiarowa telewizja.


 

Co nas czeka między 2050 a 2100 rokiem?

Roboty będą naszymi partnerami - osiągną wysoki stopień samoświadomości.

Badania DNA pozwolą na projektowanie nowych form życia.

Rakiety zawiozą ludzi na najbardziej odległe planety.

Długość życia wydłuży się do 150 lat.

Powstaną komputerowe kopie neuronowe naszych mózgów.
 

Czy przepowiednie prof. Władysława Błasiaka się spełnią? Wszystko możliwe. Pewna jest kontynuacja wykładów z cyklu Spotkania z Nauką w MWSE w roku akademickim 2016/2017. Już teraz serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A