Rada skarży się do RIO
access_time 2016-08-02 09:56:00
Tarnowska Rada Miejska na specjalnie zwołanej, nadzwyczajnej sesji zaskarżyła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, dotyczącą nieudzielenia absolutorium prezydentowi Tarnowa, Romanowi Ciepieli.

W uchwale, którą kwestionują radni, RIO uznała, że tarnowski budżet miejski za ubiegły rok został wykonany prawidło a nieudzielenie prezydentowi miasta absolutorium odbyło się z naruszeniem prawa. RIO - która ocenia sposób, w jaki gminy realizują budżet - już wcześniej pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta przez prezydenta.  Mimo tego, na sesji absolutoryjnej, 30 czerwca, radni zdecydowali o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Ciepieli. 

Przypomnijmy - według RIO przyczyny niewykonania czy niepełnego wykonania zaplanowanych dochodów, które wskazywali radni, zostały wyjaśnione i należy je uznać za „obiektywne i uzasadnione”. Prezydent Roman Ciepiela ocenił zaś, że u podstaw decyzji radnych o nieudzieleniu mu absolutorium leżą partyjne interesy.

Na nadzwyczajnej sesji za zaskarżeniem uchwały Izby Obrachunkowej głosowało 15 radnych: cały klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, który ma większość w Radzie Miejskiej Tarnowa i radny Jan Niedojadło z Klubu Tarnowianie. Przeciw zagłosowało 7 radnych. Dyskusji przed głosowaniem nie było - nie zgłosił się do niej żaden chętny. Zaskarżenie uchwały RIO oznacza, że RIO zajmie się sprawą ponownie - czyli oceni zasadność zaskarżenia własnej uchwały.

Zaskarżona na nadzwyczajnej sesji uchwała Izby nie rozstrzyga sprawy. Rozstrzygnięcia możemy się spodziewać 3-go sierpnia, podczas posiedzenia kolegium RIO, które zadecyduje, czy uchwała Rady Miejskiej z 30 czerwca o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Tarnowa jest ważna.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A