Historyczne znalezisko w Tarnowie
access_time 2016-08-05 09:44:00
Podczas remontu ul. Goldhammera pracujący przy budowie robotnicy natrafili na drewniane rury wodociągowe. Wodociąg, który najprawdopodobniej doprowadzał wodę do studni na rynku, znajdował się na głębokości 80 cm i może mieć nawet kilkaset lat.

Odkrycie zostało już przebadane przez archeologów z tarnowskiego Muzeum Okręgowe. – Jest to drewno delikatne, które leżało w ziemi przez długi czas. Szacujemy, że może mieć mniej więcej sto pięćdziesiąt – dwieście lat – mówi Andrzej Szpunar, dyrektor Muzeum Okręgowego.

Pracownicy muzeum wykonali dokumentację fotograficzną znaleziska. W opracowaniu jest również notatka, która zostanie przekazana do tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Krakowie. To konserwator zabytków zdecyduje, co zrobić z historycznym wodociągiem.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A