Uchwała o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi zgodna z prawem
access_time 2016-08-05 14:05:00
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zakwestionowało wcześniejsze orzeczenie Izby w tej sprawie i uznało, że uchwała o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Tarnowa została podjęta zgodnie z prawem. Wcześniej RIO uznała, że nie było ku temu wystarczających przesłanek, Kolegium RIO uznało jednak, że jest inaczej.

Oświadczenie po zaskakującym orzeczeniu wydał już tarnowski magistrat.

"Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela uważa, że dzisiejsza decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, uznająca ważność uchwały o nieudzieleniu mu absolutorium jest zaskakująca. Prezydent podkreśla, że zaledwie kilka tygodni temu Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej uznał uchwałę absolutoryjną za bezpodstawną i podjętą z naruszeniem przepisów prawa o samorządzie a wykonanie zeszłorocznego budżetu Tarnowa ocenił pozytywnie. Mecenas Piotr Wardawa, radca prawny Urzędu Miasta Tarnowa nie chce komentować decyzji RIO przed zapoznaniem się z jej uzasadnieniem. Ocenia jednak, że w świetle wcześniejszych orzeczeń jawi się ona jako "niekonsekwentna". Po przeprowadzonej przez prawników analizie prezydent zdecyduje, czy zaskarży uchwałę o nieudzieleniu mu absolutorium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. "Chcemy przeanalizować sprawę pod kątem formalno-prawnym i wtedy zdecydować o ewentualnych dalszych krokach" - mówi prezydent Tarnowa."

Dzisiejsza decyzja otwiera drogę do zorganizowania referendum w sprawie odwołania Romana Ciepieli. Pierwszym warunkiem było nie udzielenie prezydentowi absolutorium, dzisiejsza decyzja Kolegium RIO pozwala radnym PiS na przygotowanie stosownego wniosku.

Prezydent Tarnowa od początku uważał, że nie udzielenie mu absolutorium ma podłoże polityczne i - według niego - nie ma do tego podstaw.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A