ZUS "wziął się" za zwolnienia chorobowe - prawie milion złotych do zwrotu
access_time 2016-08-11 08:00:00
ZUS w Tarnowie wstrzymał świadczenia na kwotę 900 tys. złotych – taki jest bilans kontroli zwolnień lekarskich po połowie 2016 r.

Zgodnie z najnowszymi danymi, w pierwszym półroczu 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie przeprowadził ponad 1,8 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 54 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 47,6 tys. zł.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł do ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu od stycznia do czerwca 2016 r. obniżono wypłaty o 824,9 tys. zł dla 1,26 tys. osób.

Kolejnym z powodów ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest dłuższe niż 7-dniowe opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Świadczenie w kwocie zmniejszonej o 25 proc. wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie to dotknęło w pierwszym półroczu 2016 r. 556 osób i opiewało na sumę ponad 28,86 tys. zł.

Sumując dane dla wszystkich oddziałów ZUS w Polsce, kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w drugim kwartale 2016 r. wyniosła  prawie 49,3 mln zł, a w pierwszym półroczu - 102,6 mln zł. Rok temu kwoty te były niższe, w II kwartale - 47, 9 mln zł, a całym półroczu - 100,5 mln zł.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A