Chodniki do remontu
access_time 2016-08-16 10:57:00
Niespełna 40 tysięcy złotych kosztować będzie remont chodników przy blokach nr 1 i 3 znajdujących się na ul. Bitwy pod Monte Cassino. Prace ruszyły pełną parą i potrwają do września.

Zakres robót obejmuje remont dwóch odcinków chodnika o łącznej powierzchni 348 m2. W ramach prac wymienione zostaną krawężniki. Wykonawca położy także nową nawierzchnią z kostki betonowej.

Chodnik przy blokach na ul. Bitwy pod Monte Cassino to nie jedyna inwestycja zaplanowana w rejonie osiedla Jasna. Wyremontowany zostanie także m.in. chodnik przy ul. Wojska Polskiego, ul. Szpitalnej i ks. Marszałka. W pierwszym przypadku na odcinku pomiędzy ul. Widok a ul. Starodąbrowską wymienione będą krawężniki i podbudowa. Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej. W przypadku modernizacji chodnika przy ul. Marszałka remontem objęty zostanie obiekt po obu stronach ulicy na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. M. B. Fatimskiej. Łączna powierzchnia chodników do remontu wynosi 220,5 m2.

Z kolei remont chodnika przy ul. Szpitalnej obejmuje powierzchnię 92 m2 po zachodniej stronie ul. Szpitalnej od ul. ks. J. Marszałka do wjazdu do kościoła św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej. Tam w ramach prac wykonawca wymieni istniejącą nawierzchnię chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A