II tura rekrutacji na PWSZ w Tarnowie od 1 do 17 września
access_time 2016-08-23 08:00:00
To dobra informacja dla tych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o kontynuacji nauki po zdaniu egzaminu dojrzałości. Wzorem lat ubiegłych, PWSZ w Tarnowie przeprowadzi dodatkowy nabór na studia w dniach od 1 do 17 września.

Na chętnych czekają wolne miejsca na wszystkich kierunkach. Ich liczba uzależniona jest jednak od zainteresowania nimi w pierwszej turze rekrutacji.

PWSZ w Tarnowie jest – zgodnie z oficjalną informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego najchętniej wybieraną zawodową uczelnią wyższą w Polsce. Oferuje naukę na 17 kierunkach, 29 specjalnościach - działających w ramach sześciu Instytutów.

- Popularność naszej Uczelni wynika z obecności wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, współpracy z przemysłem oraz innymi instytucjami regionalnymi, bardzo dobrej bazy lokalowej i laboratoryjnej – mówi Rektor, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ.

Jednym z kierunków, na który zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja jest Inżynieria Materiałowa. Charakteryzuje się on dużą ilością zajęć praktycznych i laboratoryjnych. Studenci biorą udział w dodatkowych ćwiczeniach, czy projektach badawczych. To efekt wprowadzenia tzw. praktycznego profilu kształcenia i zmodyfikowanego programu. Dzięki temu, młodzi ludzie zyskają wiedzę i umiejętności szczególnie często poszukiwane przez pracodawców.

- To ułatwia płynne wejście na coraz bardziej wymagający rynek pracy - mówi prof. dr hab. inż. Maria Borczuch-Łączka, Kierownik Zakładu Technologii Materiałów PWSZ w Tarnowie.

Program profilu praktycznego przewiduje ponadto większą ilość zajęć praktycznych (laboratoria, projekty, seminaria), wyjazdy technologiczne studentów do wiodących w regionie zakładów przemysłowych i wydłużone do trzech miesięcy praktyki zawodowe.

Innymi atutami PWSZ w Tarnowie, w której studiuje obecnie ponad 4 tys. młodych ludzi, są szerokie kontakty międzynarodowe dające możliwość wyjazdów zagranicznych, nowoczesny kampus z najlepszą w mieście halą sportową, kryta pływalnia, czy dobrze wyposażoną biblioteka.

Uczelnia dysponuje ponadto własnym Domem Studenta, w którym znajduje się 170 miejsc w pokojach o wysokim standardzie, a studenci mogą korzystać z przyjaznego systemu stypendiów – socjalnych, naukowych i rektorskich.

Studiowanie w PWSZ to jednak nie tylko nauka. W Uczelni działa samorząd studencki, liczne koła naukowe, sekcje sportowe skupione w Klubie Uczelnianym AZS, czy otwarte na wszystkich duszpasterstwo akademickie.

Wszystkie potrzebne podczas procesu rekrutacji informacje znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl oraz pod nr tel. 14 63 16 666.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A