Kursy dla maturzystów w PWSZ w Tarnowie
access_time 2016-09-07 08:00:00
Ta propozycja zainteresuje z pewnością uczniów, którzy już myślą o tym, jak zdać egzamin dojrzałości z doskonałym wynikiem. To właśnie z myślą nich Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie uruchamia specjalne kursy przygotowujące do matury.

Zajęcia w murach PWSZ rozpoczną się już w październiku i potrwają do kwietnia 2017 r. – Planujemy utworzenie „klas” na poziomie podstawowym i rozszerzonym – tłumaczy dr Małgorzata Kołpa, Prorektor ds Współpracy i Rozwoju. – Będą prowadzone w mało licznych grupach (od 5 do 15 osób – red.), w godzinach popołudniowych, raz lub dwa razy w tygodniu – dodaje koordynatorka kursów, Agnieszka Wilk z Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej PWSZ.

– Naszymi największymi atutami są znakomici wykładowcy oraz doskonała baza w dobrej lokalizacji. Kadrę nauczycielską kursów stanowić będą nasi pracownicy. Jest to grupa wysoko wykwalifikowanych dydaktyków akademickich, których wiedza i doświadczenie gwarantują najwyższy poziom prowadzonych zajęć – dodaje M. Kołpa.

Zajęcia odbywać się będą na terenie kampusu PWSZ, z wykorzystaniem wszystkich jego zalet: doskonale wyposażonych sal i laboratoriów, nowoczesnych technik audiowizualnych, najwyższej jakości pomocy dydaktycznych.

Opłata za godzinę lekcyjną wynosi 12 złotych. W przypadku chęci skorzystania z oferty, opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem danego kursu. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Prowadzone będą kursy z następujących przedmiotów:

  • Język polski – Dr hab. Michał Nawrocki,
  • Matematyka – Dr Beata Milówka, Mgr Danuta Srebro, Mgr Barbara Wojnicka,
  • Język angielski – Mgr Renata Kozioł, Dr Grzegorz Nawrocki, Mgr Anna Stefanowicz-Kocoł,
  • Język niemiecki – Mgr Magdalena Bodniak, Mgr Joanna Boratyńska-Sumara,
  • Język francuski – Mgr Carine Debarges-Dusza, Mgr Małgorzata Kuta,
  • Chemia – Mgr Iwona Karoń, Mgr Agata Lada,
  • Fizyka – Dr Tomasz Wietecha,
  • Filozofia – Mgr Stanisław Świder.

Rekrutacja potrwa do 25 września 2016 r.

W przypadku liczby kandydatów przekraczających liczbę miejsc o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń (wraz z wniesioną opłatą). Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną.

Szczegółowych informacji udziela Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój nr A117, tel. (14) 63 16 568, e-mail: uceu@pwsztar.edu.pl, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A