Percepcja i analiza dzieła sztuki - warsztaty dla nauczycieli w CSM
access_time 2016-12-02 08:00:00
Centrum Sztuki Mościce zaprasza nauczycieli do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach projektu „Sztuka w rozumie”. Podczas warsztatów nastąpi odwołanie do prac Mariana Kołodzieja eksponowanych w CSM. Uczestnicy skupią się na percepcji i analizie dzieła sztuki z wykorzystaniem kontekstów i indywidualnych doświadczeń odbiorców.

Spotkanie poświęcone będzie percepcji oraz analizie dzieła sztuki (współczesnej), budowaniu kontekstu opartego na wiedzy i indywidualnym doświadczeniu odbiorcy oraz wspólnemu wypracowaniu narzędzi dydaktycznych ułatwiających wzbudzanie refleksji na temat sztuki. Zajęcia poprowadzi Karolina Vyšata - historyk sztuki, kuratorka, edukatorka i animatorka kultury.

Warsztaty podzielone zostaną na trzy uzupełniające się części:

1. Określenie osobistej definicji sztuki oraz indywidualnych oczekiwań względem wystawy sztuki współczesnej.

2. Przestrzeń ekspozycji: seria ćwiczeń związanych z percepcją i formalną analizą dzieła sztuki. Tworzenie szerszego kontekstu prac dzięki informacjom zawartym w biogramie Mariana Kołodzieja - poszukiwanie odnośników w konkretnych działach artysty. Kontynuacja ćwiczeń związanych z analizą dzieła, rozszerzona o aspekt osobistego doświadczenia, tożsamości, historii.

3. Praca w grupach - próba wypracowania własnych narzędzi dydaktycznych związanych z analizą sztuki współczesnej dedykowanych dla różnych grup wiekowych.

Karolina Vyšata - absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i podyplomowych Muzealniczych Studiów Kuratorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada kwalifikacje nauczycielskie. Współpracowała z Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachętą Narodową Galerią Sztuki, Uniwersytetem Dzieci. Kuratorka i realizatorka programów edukacyjnych i wystaw sztuki współczesnej (m.in. Galeria Kuluary, PKiN Warszawa, 2002-2005; Klub Miłośników Sztuki, Zachęta, 2005-2008; „Wymiary Utopii" program działań kontekstualnych, Bunkier Sztuki, 2013; „Z mojego okna widać wszystkie kopce", Bunkier Sztuki, 2015 (współkuratorka); „Aurelien Froment/Krzysztof Pijarski. Moire", Bunkier Sztuki, 2016 (współkuratorka).

Autorka i kierowniczka projektów z zakresu edukacji kulturalnej, m.in.: „Labo(a)rtorium. Edukacja kulturalna w Bunkrze" (2013), „Posz(t)ukiwanie. Edukacja kulturalna w Bunkrze" (2015), „Praktyki Różnorodności. Edukacja kulturalna w Bunkrze" (2016). Od 2008 roku związana z Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, w ramach której realizuje projekt www.sztuka24h.edu.pl. Autorka autorskiego programu historii sztuki „Jeden obraz - wiele historii", który premierowo zrealizowała w Przedszkolu Montessori „Otwieramy dzieciom świat" w Krakowie (2012 - 2016). Aktualnie współpracuje z Przedszkolem „Świat Montessori" w Warszawie, gdzie realizuje program edukacji artystycznej dla dzieci w wieku 2-5 lat.

  • Centrum Sztuki Mościce
  • Termin: 5 grudnia 2016 r. godz. 15:00 - 17:00
  • Cena biletu: 15 zł
  • Informacje i rezerwacje: Anna Damian, tel. 14 633 46 21, a.damian@csm.tarnow.pl
  • Rezerwacja i sprzedaż biletów: Kasa CSM, tel.: 14 633 46 04 (rezerwacja ważna 3 dni)
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A