Wspólne wyróżnienie dla Grupy Azoty i Zespołu Szkół Technicznych
access_time 2016-12-14 08:00:00
Grupa Azoty SA oraz Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie-Mościcach otrzymały prestiżowe wyróżnienie „Dobre praktyki – biznes szkolnictwo, nauka”. Wyróżnienia podczas odbywającej się w Warszawie Konferencji Nafta/Chemia odebrali wiceprezes zarządu Grupa Azoty ZAK Sławomir Brzeziński, Członek Zarządu Grupa Azoty SA Artur Kopeć oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Krzysztof Kołaciński.

W trakcie sesji inauguracyjnej „Innowacje, inwestycje, reakcje, czas przeobrażeń polskiej chemii” wyróżnione zostały programy i projekty, które w branży naftowej i chemicznej są przykładami dobrze przemyślanej, prawidłowo zorganizowanej i efektywnej współpracy przemysłu i nauki.

Tarnowska firma i szkoła zostały wyróżnione „za jakość procesu dydaktycznego we współpracy obu podmiotów, a w konsekwencji jego adekwatność do potrzeb i oczekiwań przyszłego pracodawcy”. W praktyce oznacza to, że firma pełni rolę partnera i opiekuna szkoły, jednocześnie gwarantując sobie na przyszłość zaplecze kadrowe o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.

Na mocy zawartej w roku 2013 umowy Grupa Azoty zobowiązała się fundowanie stypendiów i nagród na uczniów odnoszących sukcesy, organizacji praktyk na swym terenie, zapewnienia specjalistycznych zajęć prowadzonych przez fachowców w Grupy Azoty, wsparcia zakupów pomocy dydaktycznych, a także umożliwienia nauczycielom poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy w zakresie do nowoczesnych technologii przemysłowych. Dzięki porozumieniu w szkole przywrócono kształcenie na kierunkach chemicznych.

– Podpisując ze szkołą umowę, byliśmy w stu procentach przekonani, że ten projekt nie ma prawa się nie udać. To szkoła przyzakładowa od ponad 50 lat. Cieszę się też z tego, że tym tropem poszły wszystkie zakłady w Grupie Azoty – podkreśla Artur Kopeć, członek zarządu Grupy Azoty. – Widzimy, co się dzieje na rynku pracy. Pracowników jest wielu, ale pozyskanie dobrego jest trudne – dodaje.

Dla dyrektora Krzysztofa Kołacińskiego duże znaczenie ma to, że wyróżnienie zostało przyznane w roku jubileuszowym szkolnictwa zawodowego w Mościcach, w którym szkoła obchodzi swe 85-lecie. – Byłem pracownikiem Grupy Azoty. Jako dyrektor Zespołu Szkół Technicznych nie wyobrażam sobie kształcenia zawodowego bez bliskich związków z przemysłem. Korzyści ze współpracy są obustronne. To m.in. przygotowanie kadry, budowa wizerunku firmy wspierającej społeczności lokalne i edukację zawodową – podkreśla.

Obok Grupy Azoty i Zespołu Szkół Technicznych tarnowskich laureatów wspólne wyróżnienia otrzymały także: firma Fluor i Politechnika Śląska, PCC Rokita i Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, a także PKN Orlen i płocka filia Politechniki Warszawskiej. Organizatorem konferencji i instytucją przyznającą wyróżnienia jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, będące m. in. wydawcą „Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł” oraz portalu branżowego wnp.pl.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A