Brak zaproszeń stworzył problemy w mammografii
access_time 2016-12-14 08:00:00
W tym roku badania mammograficzne wykona ponad 20 tys. Małopolanek mniej niż w 2015 r. – donosi Dziennik Polski. Przyczyną jest likwidacja Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy (tzw. WOK), który wysyłał imienne zaproszenia na badania. Teraz choć kobiety nadal mogą korzystać z bezpłatnych mammografii, finansowanych przez NFZ, to jednak same muszą się na nie umówić.

W Centrum Zdrowia Tuchów na pierwszym w subregionie mammografie cyfrowym w tym roku przebadało się o blisko jedną czwartą mniej pań niż przed rokiem. Spółka chce samodzielnie wysyłać imienne zaproszenia dla uprawnionych pacjentek, ale nie ma dostępu do adresowej bazy danych.

Badania mammograficzne w Małopolsce są szczególnie ważne. Jak wynika z Indeksu Sprawności w Ochronie Zdrowia zgłaszalność pacjentek uprawnionych do bezpłatnych badań jest tutaj najniższa w kraju i wynosi jedynie 35,3 procent.

Po likwidacji WOK ma zostać wprowadzony program dowozu pacjentek na badania profilaktyczne oraz pogadanki i prelekcje informujące o konieczności ich wykonywania. Tymczasem regres w zakresie korzystania z badań trwa. W skali województwa w praktyce w tym roku badanie wykonało o 30 % mniej pacjentek. W Centrum Zdrowia Tuchów ten spadek był nieco mniejszy, ale i tak wyniósł około 25 %.

– To skutek naszych działań i wysyłania własnych zaproszeń. Bylibyśmy znacznie skuteczniejsi, ale nie mamy dostępu do bazy danych, aby akcję przeprowadzać w tak szerokiej skali, jak robił to Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Krakowie – tłumaczy prezes Centrum Zdrowia Tuchów Tomasz Olszówka.

Warto dodać, że od lipca 2014 r. w Tuchowie wykonano już blisko 5 tys. badań. Poddawały im się głównie mieszkanki powiatu tarnowskiego. Ze względy na odległość do miejsca diagnozy dominowały panie z gmin : Tuchów, Ryglice, Ciężkowice, Gromnik, Szerzyny i Rzepiennik Strzyżewski. Ale nie brakowało także pacjentek z Brzeska, Dąbrowy Tarnowskiej, Biecza, Bobowej, Ropy, Grybowa czy Jodłowej. Drugi, pogłębiony etap badań, realizowany w sytuacji niepokojącego opisu mammografii, wykonywały w Tuchowie także pacjentki z okolic Nowego Sącza, Krynicy, Bochni i Gorlic.

Zmniejszenie zgłaszalności na badania wynikające z likwidacji WOK oznacza, że tylko w Małopolsce statystycznie u co najmniej 28 kobiet nie wykryto w tym roku istniejącego raka piersi, a u 62 pań nie zdiagnozowano podejrzenia tej choroby.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A