Grób pamięci dzieci utraconych w Tarnowie
access_time 2016-12-13 08:15:00
Na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie Mościcach zakończył się pierwszy etap budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych. Grób dzieci został obłożony granitem, zamontowano krzyż, również z granitu oraz literki, które utworzyły napis „Dzieciom Utraconym”. Kolejny etap to wybudowanie betonowej instalacji tuż za grobem, które następnie zostanie obłożona granitem.

Miejsce Pamięci buduje firma Granimex ze Zgłobic. Koszt budowy bez zagospodarowania terenu wokół Miejsca Pamięci oraz figury dziecka, które znajdzie się na szczycie instalacji, wynosi prawie 105 tys. zł brutto. Do tej pory komitet zebrał 30 tys. zł i kwota ta stanowiła pierwszą ratę przekazaną wykonawcy. – Zwracamy się z apelem do wszystkich, którym bliski jest temat rodzicielstwa utraconego o wsparcie inicjatywy i współtworzenie Miejsca Pamięci. Ostatnie tygodnie pokazały, jak ważne jest to miejsce. Grób odwiedzają rodziny, zawsze świecą się tam znicze, często na płycie zobaczyć można maskotki, czy nawet malutkie ubranka. To pokazuje, że jest potrzeba istnienia tego miejsca. Zbudujmy go razem. Cenna jest dla nas każda złotówka – proszą członkowie komitetu.

Miejsce Pamięci to nie tylko grób, gdzie raz do roku, około 15 X, chowane będą dzieci pozostawione w tarnowskich szpitalach. To również symboliczne miejsce pamięci dla rodziców, którym nie było dane pochować swojego dziecka.

Więcej na temat działalności Komitetu można znaleźć na www.dzieciutraconetarnow.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A