Pół tysiąca dzieci z Tarnowa zostało zaszczepionych
access_time 2016-12-21 08:00:00
Ponad 500 maluchów, w wieku do trzech lat, zaszczepiono w tym roku przeciwko pneumokokom. To efekt akcji współfinansowanej przez miasto w ramach „Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”. Program realizowało dziesięć przychodni w Tarnowie, a koszt szczepień wyniósł ponad 170 tys. złotych - informuje magistrat.

Szczepieniami były objęte dzieci, które w dniu przystępowania do programu, czyli w momencie podania pierwszej dawki szczepienia, miały nie więcej niż 3 lata i nie były objęte nigdy szczepieniami przeciwko pneumokokom oraz najmłodsi, którzy są w trakcie realizacji cyklu szczepień, ale nie otrzymali wszystkich wymaganych dawek szczepionki. Zaszczepiono dzieci, które są zameldowane w Tarnowie i nie uczęszczają do żłobka. W ramach programu najmłodsi mogli otrzymać jedną lub dwie dawki szczepionki w zależności od wieku dziecka i przyjętego schematu szczepień. Dodatkowo Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie objął szczepieniami dzieci uczęszczające do tarnowskich żłobków w ramach innego programu.

Program był realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego.  Ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczono 86 420 zł, a ze środków finansowych Gminy Miasta Tarnowa przekazano kwotę 84 245 zł. To już trzecia edycja programu realizowana w Tarnowie.

Przypomnijmy, że pneumokoki to bakterie należące do najczęstszych przyczyn poważnych zakażeń bakteryjnych u dzieci. Przeciw pneumokokom można zaszczepić już niemowlęta, które ukończyły drugi miesiąc życia. Szczepienia te w Polsce nie są obowiązkowe, a decyzję o zaszczepieniu dziecka zawsze podejmują rodzice w konsultacji z lekarzem. Celem programu jest zwiększenie dostępności do szczepionki i w ten sposób przyczynienie się do poprawy zdrowia lokalnej społeczności. Program cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, dlatego zaplanowano jego kontynuację w kolejnych latach.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A