Większe kontrakty z NFZ w Dąbrowie, Tuchowie i Wierzchosławicach
access_time 2017-01-10 07:00:00
Ze świadczeń Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Dąbrowie Tarnowskiej w roku ubiegłym skorzystała większa liczba pacjentów niż planowano. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył tegoroczny kontrakt placówki. Wiadomo już, że w pierwszym półroczu nakłady na jego funkcjonowanie będą wyższe o 100 tys. zł. Kontrakty Centrum Zdrowia Tuchów najbardziej znacząco wzrosły w zakresie wykorzystania tomografu komputerowego, leczenia stomatologicznego i pracy kilku poradni specjalistycznych.

Dąbrowski ZOL jest przeznaczony dla pacjentów, którzy byli leczenie w szpitalu i nie wymagają dalszej hospitalizacji. Większość podopiecznych ze względu na stan zdrowia i brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym potrzebuje stałego nadzoru medycznego i rehabilitacji. W placówce pensjonariusze są systematycznie konsultowani przez lekarza, mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską. Pacjenci kontynuują rozpoczęte wcześniej leczenie farmakologiczne, korzystają także z terapii zajęciowej i pomocy psychologicznej.

Ponadto specjaliści prowadzą u nich rehabilitację schorzeń narządu ruchu. W ZOL może przebywać czterdziestu dziewięciu pensjonariuszy. Liczbę miejsc zwiększono dzięki remontowi, który wykonano po tym, jak prowadzenie placówki w połowie 2015 r. przejęło Centrum Zdrowia Tuchów.

W Centrum Zdrowia Tuchów i Centrum Zdrowia Wierzchosławice pacjenci będą mogli w szerszym zakresie skorzystać z leczenia stomatologicznego. Tutaj łączna wartość kontraktów w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o 90 tys. zł. Świadczenia w szerszym wymiarze będą wykonywane zarówno u dzieci, jak też u dorosłych. Dotyczy to także placówek podległych Centrum Zdrowia Tuchów w Bruśniku, Ciężkowicach, Jastrzębi i Siemiechowie.

Ponadto prawdopodobnie zmniejszą się kolejki do Poradni Leczenia Bólu i Poradni Neurologicznej. W obu specjalizacjach kontrakty zwiększono o kwoty ponad 13 tys. zł. Poprawi się także dostępność specjalistycznej diagnostyki. 30 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na badania wykonywane przy pomocy szesnastorzędowego tomografu komputerowego, zapewniającego możliwość dokładnego skanowania całego obszaru ciała.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A