Tarnów doceniony za działania proekologiczne
access_time 2017-01-31 07:33:00
Związek Powiatów Polskich opublikował listę laureatów rankingu energii odnawialnej. Tarnów znalazł się na czwartym miejscu w kategorii „miasta na prawach powiatu” wyprzedzając m.in. Gdańsk. Pierwszą lokatę w plebiscycie zajął Rzeszów - informuje magistrat.

Eksperci ZPP oceniali samorządy w zakresie promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych. Najlepszy wśród powiatów był powiat bielski w woj. podlaskim, wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich Biłgoraj (woj. lubelskie), a wśród gmin wiejskich Kobylnica (woj. pomorskie). W zestawieniu z Tarnowem znalazł się jeszcze Nowy Sącz, któremu przypadło drugie miejsce oraz Legnica, która uplasowała na trzeciej pozycji. 

Tarnów doceniono m.in. za modernizację tarnowskich przedszkoli i poprawę w tych placówkach efektywności energetycznej oraz za dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych (w ramach zadania zrealizowano 21 wniosków udzielając dotacji na łączną kwotę w wysokości niemal 84 tysięcy złotych, dzięki czemu udało się zakupić oraz zamontować 116 m2 kolektorów słonecznych). Wysoko oceniono także teren Składowiska Odpadów Komunalnych, gdzie produkowana jest energia elektryczna ze spalania biogazu z wysypiska. Zainstalowana tam moc agregatów prądotwórczych wynosi 720 kW.

Dodajmy, że ranking prowadzony jest nieprzerwanie od 2008 roku. Wszystkie samorządy szczebla gminnego i powiatowego mają zagwarantowane dobrowolne i bezpłatne uczestnictwo w plebiscycie.

Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczaniem dyplomów odbędzie się podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które zaplanowano  11-12 maja w Kołobrzegu.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A