37 par z Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
access_time 2017-02-09 07:22:00
Po raz dwunasty w Gminie Wierzchosławice odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubilaci otrzymali medale od Prezydenta RP z rąk Wójta Gminy Wierzchosławice – Zbigniewa Drąga – oraz okolicznościowe dyplomy.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony jako nagroda dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal ma kształt stylizowanej sześciopromiennej gwiazdy. Na awersie umieszczone są dwie srebrne róże, na rewersie istnieje napis: „za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Wręczając odznaczenia, Wójt Gminy Wierzchosławice – Zbigniew Drąg złożył Jubilatom serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania za trud włożony w wychowanie dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny oraz lokalnej społeczności.

  • Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego czyli Żelazne Gody świętowała 1 para.
  • Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego czyli Diamentowe Gody świętowało 6 par,
  • Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego czyli Szmaragdowe Gody świętowało 13 par,
  • Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego czyli Złote Gody świętowało 17 par.

Niestety ze względów zdrowotnych nie wszyscy mogli być obecni.

Małżeństwa otrzymały medale, kwiaty oraz pamiątkowe dyplomy, a po kolacji przy lampce szampana odśpiewano sto lat. Nie zabrakło także tortu, a uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”.

Fot. Krzysztof Skóra/Archiwum UG

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A