Odnawialne źródła energii w zasięgu ręki
access_time 2017-02-09 08:00:00
Ponad 20 mln euro przeznaczy w tym roku Województwo Małopolskie na rozwój infrastruktury do produkcji energii z odnawialnych źródeł. O środki na ten cel – w imieniu swoich mieszkańców – mogą aplikować m.in. małopolskie gminy. Najbliższy nabór zostanie ogłoszony w III kwartale 2017 roku.

Mieszkańcy dostrzegają potencjał, jaki dają odnawialne źródła energii. Coraz powszechniejszym widokiem w miejscowościach naszego województwa są ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła czy małe elektrownie wodne i wiatrowe montowane nie tylko w urzędach czy obiektach użyteczności publicznej, ale też w prywatnych domach. Dostrzegając to zainteresowanie w naszym regionalnym programie operacyjnym na politykę energetyczną, w tym zwłaszcza na projekty proekologiczne zaplanowaliśmy aż 420 mln euro. – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Spośród tych 420 mln euro tylko na rozwój infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych zostanie przeznaczonych w sumie 35 mln euro, a za kolejne 30 mln euro rozwijana będzie infrastruktura dystrybucji energii z OZE, czyli sieć niskiego i średniego napięcia.

O pierwsze pieniądze z tej puli jednostki samorządu terytorialnego działające samodzielnie albo w związkach lub stowarzyszeniach, jednostki naukowe i uczelnie, wspólnoty mieszkaniowe i instytucje kultury oraz podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe będą mogły ubiegać się już w III kwartale tego roku.

Część gmin już teraz przygotowuje się do aplikowania o dofinansowanie na budowę lub rozbudowę infrastruktury (w tym zakup urządzeń) do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej organizując spotkania informacyjne oraz zbierając deklaracje od mieszkańców, którzy będą chcieli zamontować w swoim domu któreś z urządzeń do produkcji ekologicznej energii. Wśród zasad tego konkursu (Poddziałanie 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”), nie ma wymogu przeprowadzania przez mieszkańców jakichkolwiek audytów energetycznych swoich domów, jakie często – podczas spotkań informacyjnych – oferują zaproszone na nie firmy, które bezpodstawnie powołują się na wspomniany konkurs i dla większej wiarygodności używają logotypów funduszy europejskich. Dlatego ewentualne koszty odpłatnych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE ponoszone przez mieszkańców nie powinny być w jakikolwiek sposób kojarzone z wymogami stawianymi we wskazanym powyżej konkursie, który jest planowany na III kwartał 2017 r.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami sieci punktów informacyjnych w Małopolsce: 
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, *ach tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pn. 8:00 – 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 – 16:00.

 

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A